2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული
08-10-2016

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 73

უბნები: 3,617

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 3,617 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 19

შეყვანილი ჩანაწერები: 9,759

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 7,598 (77.86%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 2,062 (21.13%)

დუბლიკატი: 102 (1.05%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
01 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
02 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
03 35 35 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
04 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
05 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
06 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
07 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
08 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
09 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
10 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
11 39 39 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
12 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
13 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
14 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
15 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
16 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
17 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
18 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
19 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
20 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
21 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
22 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
23 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
24 51 51 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
25 58 58 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
26 53 53 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
27 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
28 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
29 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
30 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
31 35 35 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
32 60 60 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
33 56 56 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
34 99 99 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
35 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
36 46 46 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
37 45 45 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
38 81 81 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
39 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
40 49 49 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
41 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
42 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
43 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
44 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
45 70 70 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
46 89 89 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
47 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
48 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
49 42 42 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
50 65 65 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
51 73 73 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
52 46 46 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
53 55 55 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
54 60 60 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
55 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
56 58 58 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
57 66 66 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
58 167 167 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
59 48 48 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
60 78 78 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
61 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
62 59 59 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
63 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
64 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
65 42 42 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
66 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
67 55 55 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
68 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
69 38 38 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
70 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
71 48 48 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
72 49 49 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
73 130 130 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
01 31 100% 23,464 53.53% 13 0 87.1% 3.67 0% 41.94% 1.23
02 31 96.88% 24,014 58.3% 10 0 90.32% 6.64 3.23% 0 48.39% 1.13
03 35 100% 24,511 54.81% 4 0 91.43% 4.88 0% 31.43% 1.09
04 31 100% 22,855 50.2% 3 0 80.65% 6 3.23% 5 35.48% 1.64
05 32 96.97% 23,989 56.08% 6 0 87.5% 8.5 0% 40.63% 1.54
06 32 100% 25,806 58.43% 1 1 71.88% 29.3 0% 37.5% 1.08
07 36 100% 22,326 47.17% 9 1 88.89% 4.28 2.78% 0 27.78% 1.3
08 32 96.97% 18,928 43.19% 11 0 75% 2.17 3.13% 2 68.75% 1.14
09 30 96.77% 17,305 39.99% 13 0 83.33% 3.2 0% 40% 1
10 32 96.97% 19,752 45.3% 9 1 65.63% 4.86 6.25% 0 56.25% 1.39
11 37 94.87% 19,757 44.39% 4 0 54.05% 3.15 0% 21.62% 1
12 34 100% 18,343 40.43% 14 1 64.71% 15.68 2.94% 26 29.41% 1.1
13 36 97.3% 17,441 40.36% 12 0 58.33% 2 0% 22.22% 1
14 31 100% 21,167 49.01% 18 0 87.1% 3.56 0% 25.81% 1.25
15 33 97.06% 22,127 51.72% 2 0 84.85% 2 0% 60.61% 1.1
16 34 100% 23,095 52.04% 9 0 85.29% 2.14 0% 55.88% 1.11
17 32 100% 21,104 46.92% 3 0 87.5% 3.86 0% 21.88% 1.14
18 32 100% 20,672 46.04% 9 0 84.38% 7.96 0% 40.63% 1
19 33 100% 20,924 45.63% 23 0 90.91% 3.1 0% 39.39% 1
20 35 97.22% 19,320 43.52% 9 0 91.43% 6.5 0% 31.43% 1.18
21 34 100% 20,118 43.25% 25 0 91.18% 5.06 0% 38.24% 1.15
22 36 100% 21,168 45.37% 9 0 91.67% 5.55 0% 33.33% 1.17
23 50 100% 20,392 44.25% 18 0 48% 6 2% 0 18% 1.11
24 50 98.04% 29,588 56.89% 4 0 52% 2.23 2% 0 16% 1.38
25 57 98.28% 28,611 54.9% 1 0 66.67% 1.95 0% 50.88% 1.62
26 53 100% 28,050 53.63% 12 0 52.83% 3.79 0% 15.09% 1.13
27 47 100% 28,134 54.16% 3 0 36.17% 4.29 8.51% 1 19.15% 1.44
28 50 100% 25,433 49.84% 10 0 70% 3 0% 20% 1
29 41 100% 24,976 46.47% 19 0 80.49% 8.82 0% 58.54% 1.08
30 39 97.5% 22,414 45.36% 23 0 82.05% 3.28 5.13% 12.5 53.85% 1.33
31 35 100% 15,540 36.57% 11 0 82.86% 6.83 2.86% 0 45.71% 1.25
32 58 96.67% 19,536 46.89% 19 0 60.34% 3.34 1.72% 0 51.72% 1.1
33 56 100% 20,277 41.06% 31 0 66.07% 3.11 1.79% 40 25% 1
34 99 100% 21,475 44.15% 32 0 31.31% 2.35 7.07% 10 37.37% 1.11
35 43 100% 21,470 42.14% 17 1 53.49% 6.57 4.65% 11.5 30.23% 1
36 46 100% 20,371 42.59% 21 1 43.48% 3.8 8.7% 104.25 45.65% 1.14
37 44 97.78% 24,925 57.39% 12 0 65.91% 5.52 0% 63.64% 1
38 78 96.3% 20,966 50.15% 12 0 48.72% 1.97 0% 32.05% 1.04
39 39 97.5% 20,915 50% 13 0 46.15% 2.83 0% 33.33% 1.15
40 49 100% 23,686 51.07% 18 0 63.27% 2.68 0% 24.49% 1.25
41 41 100% 24,523 48.66% 5 0 73.17% 1.9 2.44% 97 21.95% 1
42 51 98.08% 24,863 50.96% 15 0 76.47% 2.59 0% 31.37% 1
43 52 100% 23,060 46.12% 9 0 51.92% 6.63 1.92% 1 30.77% 1.88
44 52 100% 28,408 57.7% 8 0 38.46% 17.15 3.85% 0 25% 1.38
45 70 100% 22,901 52.02% 7 0 35.71% 1.92 0% 18.57% 1.08
46 89 100% 25,211 48.63% 17 0 24.72% 4.18 1.12% 0 11.24% 1
47 43 100% 22,256 43.07% 13 0 76.74% 4.7 0% 60.47% 1.27
48 41 100% 22,380 41.4% 6 0 92.68% 3.79 0% 51.22% 1.19
49 42 100% 20,444 38.34% 16 0 66.67% 3.04 2.38% 3 47.62% 1
50 65 100% 30,354 57.9% 4 0 49.23% 2 4.62% 7 40% 1.42
51 73 100% 27,887 58.65% 5 0 58.9% 4.49 0% 32.88% 1
52 46 100% 27,106 54.1% 2 0 50% 6.13 4.35% 3 10.87% 1
53 55 100% 24,963 57.82% 0 0 12.73% 2.29 0% 9.09% 1
54 57 95% 29,126 63.18% 8 0 43.86% 2.04 0% 26.32% 1
55 50 100% 25,789 54.85% 1 0 48% 2.67 0% 22% 1.27
56 58 100% 21,408 48.89% 21 0 44.83% 1.62 0% 24.14% 1.07
57 66 100% 26,490 50.76% 24 0 51.52% 4.56 3.03% 57 40.91% 1.11
58 167 100% 26,002 59.57% 31 0 40.72% 1.88 0% 20.96% 1.03
59 48 100% 27,332 56.13% 4 0 58.33% 3.57 2.08% 56 16.67% 1.25
60 77 98.72% 31,414 63.42% 12 0 42.86% 1.09 1.3% 1 35.06% 1
61 43 100% 26,723 51.18% 2 0 55.81% 1.42 2.33% 6 23.26% 1
62 59 100% 29,727 58.46% 17 0 50.85% 2.43 1.69% 1 10.17% 1
63 47 100% 22,616 51.06% 11 0 55.32% 5.15 0% 10.64% 1.6
64 47 100% 25,065 55.77% 18 0 51.06% 1.67 0% 12.77% 1
65 42 100% 19,676 38.3% 9 0 73.81% 3.45 2.38% 0 23.81% 1
66 45 95.74% 22,185 45.91% 19 1 66.67% 4.53 0% 24.44% 1
67 55 100% 27,718 52.99% 25 0 58.18% 2.66 0% 18.18% 1
68 41 100% 24,965 47.05% 15 0 68.29% 2.89 7.32% 5.67 31.71% 1.08
69 37 97.37% 23,793 46.18% 8 0 94.59% 8.03 0% 37.84% 1.21
70 39 97.5% 24,921 48.08% 11 0 71.79% 6.29 0% 30.77% 1.17
71 48 100% 25,802 52.32% 26 0 54.17% 3.46 4.17% 398.5 8.33% 1
72 49 100% 23,378 48.91% 28 0 67.35% 3.64 2.04% 56 18.37% 1.11
73 37 28.46% 10,283 59.59% 9 0 37.84% 1.86 0% 32.43% 1
ოლქი საარჩევნო უბანი დამატებითი დოკუმენტები (#) აქვს შესწორება? აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? ბათილი ბიულეტინები (#) ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#)
ნახვა 01 01.02 1 დიახ არა 35 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.04 1 დიახ არა 35 დიახ 28 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.05 1 არა დიახ 46 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.07 1 დიახ არა 40 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.10 1 დიახ არა 51 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 01 01.11 1 დიახ არა 31 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.13 1 დიახ არა 23 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.14 1 დიახ არა 28 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.19 1 დიახ არა 40 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.23 1 დიახ არა 43 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 01 01.25 4 დიახ დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.32 1 არა დიახ 63 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.33 1 არა დიახ 31 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 01.29 1 არა დიახ 39 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 01.30 3 არა დიახ 43 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 02 02.04 1 არა დიახ 30 დიახ 16 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.07 1 არა დიახ 29 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 02 02.08 1 არა დიახ 37 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.09 1 არა დიახ 40 დიახ 17 დიახ 17 არა 0
ნახვა 02 02.10 1 არა დიახ 53 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 02 02.13 1 არა დიახ 24 დიახ 16 დიახ 16 არა 0
ნახვა 02 02.14 1 არა დიახ 41 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 02 02.16 1 არა დიახ 29 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 02 02.49 1 არა დიახ 36 დიახ 36 დიახ 36 არა 0
ნახვა 02 02.66 1 არა დიახ 29 დიახ 8 დიახ 8 არა 0
ნახვა 02 02.67 1 არა დიახ 34 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.68 1 არა დიახ 34 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.70 1 არა დიახ 21 დიახ 10 დიახ 10 არა 0
ნახვა 03 02.18 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 03 02.29 1 არა დიახ 39 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 03 02.36 1 არა დიახ 27 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 03 02.41 1 დიახ არა 14 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 03 02.42 1 დიახ არა 38 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 03 02.53 1 არა დიახ 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 03 02.54 1 არა დიახ 24 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 03 02.56 1 არა დიახ 38 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 03 02.61 1 არა დიახ 26 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 03 02.74 2 დიახ დიახ 23 დიახ 17 დიახ 17 არა 0
ნახვა 03 02.79 1 არა დიახ 22 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 04 03.24 1 არა დიახ 25 დიახ 14 დიახ 14 არა 0
ნახვა 04 03.25 1 არა დიახ 25 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 04 03.32 7 არა დიახ 44 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 04 03.37 1 არა დიახ 36 დიახ 16 დიახ 16 არა 0
ნახვა 04 03.40 1 დიახ არა 37 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.42 1 დიახ არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.55 2 არა დიახ 28 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 04 03.56 1 არა დიახ 26 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 04 03.60 1 არა დიახ 29 დიახ 17 დიახ 17 არა 0
ნახვა 04 03.84 1 არა დიახ 30 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 04 03.85 1 დიახ არა 25 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 05 02.28 2 დიახ დიახ 32 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 05 02.59 1 დიახ არა 25 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 05 02.62 1 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.65 2 დიახ დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.78 2 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.06 1 არა დიახ 32 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 05 03.13 3 არა დიახ 26 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 05 03.15 3 არა დიახ 34 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 05 03.18 1 დიახ არა 30 დიახ 8 დიახ 8 არა 0
ნახვა 05 03.20 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.22 1 არა დიახ 32 დიახ 10 დიახ 10 არა 0
ნახვა 05 03.66 1 არა დიახ 47 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 05 03.79 1 არა დიახ 40 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 06 03.04 1 არა დიახ 33 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 06 03.08 1 არა დიახ 22 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 06 03.10 1 არა დიახ 37 დიახ 525 დიახ 525 არა 0
ნახვა 06 03.27 1 არა დიახ 10 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 06 03.29 1 დიახ არა 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.30 1 არა დიახ 23 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 06 03.62 1 არა დიახ 22 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 06 03.69 1 არა დიახ 37 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 06 03.71 1 დიახ არა 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.72 1 დიახ არა 29 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 06 03.78 1 დიახ არა 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.82 2 დიახ დიახ 19 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 01.35 1 არა დიახ 33 დიახ 21 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 01.38 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 01.39 2 არა დიახ 23 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 07 04.02 2 არა დიახ 43 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.06 1 დიახ არა 20 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 07 04.07 1 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 04.16 1 დიახ არა 29 დიახ 80 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 04.17 1 დიახ არა 35 დიახ 15 დიახ 15 არა 0
ნახვა 07 04.20 2 არა დიახ 24 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 04.32 1 არა დიახ 20 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.47 2 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.48 2 არა დიახ 0 დიახ 35 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.50 1 არა დიახ 39 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.52 1 დიახ არა 32 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 08 05.53 1 დიახ არა 37 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 08 05.54 1 არა დიახ 29 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.55 1 დიახ არა 24 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 08 05.58 2 არა დიახ 30 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.60 1 არა დიახ 36 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.61 1 არა დიახ 26 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.64 1 არა დიახ 28 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.65 1 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.67 1 არა დიახ 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.69 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.70 1 დიახ არა 31 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 08 05.71 1 არა დიახ 26 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.73 1 არა დიახ 29 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.74 1 არა დიახ 31 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.75 1 არა დიახ 28 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 06.39 1 არა დიახ 37 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 06.40 1 დიახ არა 42 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 06.41 1 არა დიახ 27 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.02 1 არა დიახ 31 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.05 1 არა დიახ 29 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.08 1 არა დიახ 40 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 09 05.11 1 არა დიახ 45 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.13 1 არა დიახ 32 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.39 1 არა დიახ 33 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.40 1 არა დიახ 40 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.41 1 არა დიახ 32 დიახ 77 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.42 1 არა დიახ 26 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.45 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.46 1 დიახ არა 27 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 09 07.04 1 არა დიახ 38 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.20 1 დიახ არა 20 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 10 05.22 4 არა დიახ 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.23 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.25 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.30 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.31 2 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.33 2 არა დიახ 24 დიახ -7 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 05.34 1 დიახ არა 32 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 10 05.36 1 არა დიახ 27 დიახ 13 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.76 1 არა დიახ 27 დიახ 12 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.77 1 არა დიახ 14 დიახ 12 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 06.102 1 არა დიახ 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 06.103 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.105 1 დიახ არა 30 დიახ -109 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 06.106 1 არა დიახ 26 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 06.107 3 დიახ არა 30 დიახ 605 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 06.110 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.94 1 არა დიახ 24 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 06.01 1 დიახ არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.05 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.08 1 არა დიახ 26 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 11 06.10 1 დიახ არა 16 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 11 06.12 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.15 1 არა დიახ 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 06.21 1 დიახ არა 18 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 06.36 1 დიახ არა 20 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 12 06.100 1 დიახ არა 36 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.109 1 დიახ არა 18 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 12 06.42 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.43 1 არა დიახ 28 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 06.54 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.58 1 არა დიახ 33 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 06.82 1 არა დიახ 29 დიახ 59 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 06.95 2 დიახ არა 20 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 06.97 1 არა დიახ 32 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 06.98 1 არა დიახ 32 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 06.65 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.67 1 არა დიახ 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 06.71 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.73 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 06.79 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 06.81 1 დიახ არა 15 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 13 21.36 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 21.39 1 არა დიახ 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 14 07.03 2 არა დიახ 34 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 14 07.12 1 არა დიახ 29 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 14 07.18 1 არა დიახ 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.22 1 დიახ არა 33 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 14 07.27 1 არა დიახ 41 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 14 07.31 1 დიახ არა 35 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 14 07.32 2 არა დიახ 35 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 14 07.42 1 დიახ არა 36 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 15 07.23 1 არა დიახ 15 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 07.36 1 არა დიახ 43 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 07.41 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.01 3 დიახ არა 29 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 15 08.02 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.03 1 არა დიახ 28 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.05 1 არა დიახ 35 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.06 1 არა დიახ 21 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.07 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.08 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.10 1 არა დიახ 26 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.11 1 არა დიახ 26 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.14 1 არა არა 31 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 15 08.15 1 არა დიახ 30 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.16 1 არა დიახ 20 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.17 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.19 1 დიახ არა 21 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 15 08.29 1 არა დიახ 23 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.32 1 არა დიახ 28 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 08.33 1 არა დიახ 32 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 03.38 1 არა დიახ 22 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 03.39 1 დიახ არა 35 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 03.50 1 დიახ არა 53 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 03.74 1 არა დიახ 50 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.22 1 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 08.39 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 08.40 1 არა დიახ 27 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.42 2 არა დიახ 33 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.43 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 08.44 1 არა დიახ 39 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.46 1 დიახ არა 31 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 16 08.47 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 08.48 1 დიახ არა 24 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 16 08.49 1 დიახ არა 19 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 16 08.50 1 არა დიახ 33 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.51 1 არა დიახ 27 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.52 1 არა დიახ 29 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.53 1 არა დიახ 28 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.54 2 დიახ არა 35 დიახ 21 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 09.04 1 არა დიახ 19 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 17 09.08 1 არა დიახ 15 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 09.21 1 არა დიახ 27 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 09.24 1 არა დიახ 29 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 09.26 2 დიახ დიახ 0 დიახ 24 დიახ 24 არა 0
ნახვა 17 09.29 1 დიახ არა 21 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 17 09.96 1 არა დიახ 35 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 09.31 1 დიახ არა 16 დიახ 8 დიახ 8 არა 0
ნახვა 18 09.34 1 არა დიახ 34 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 09.36 1 დიახ არა 39 დიახ 108 დიახ 108 არა 0
ნახვა 18 09.40 1 არა დიახ 27 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 09.41 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.43 1 არა დიახ 33 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 09.44 1 დიახ არა 32 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 18 09.46 1 არა დიახ 45 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 09.47 1 არა დიახ 34 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 09.48 1 არა დიახ 30 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 09.49 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.50 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.93 1 არა დიახ 31 დიახ 11 დიახ 11 არა 0
ნახვა 19 09.61 1 დიახ არა 50 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 19 09.63 1 არა დიახ 29 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 09.66 1 არა დიახ 53 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 09.67 1 არა დიახ 33 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 19 09.68 1 დიახ არა 42 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 19 09.70 1 არა დიახ 45 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 09.71 1 არა დიახ 44 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 09.76 1 არა დიახ 39 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 09.77 1 არა დიახ 31 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 09.81 1 არა დიახ 31 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 19 09.82 1 არა დიახ 36 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 19 09.90 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 19 09.91 1 დიახ არა 33 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 20 10.05 1 დიახ არა 26 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 20 10.09 2 არა დიახ 25 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 10.107 1 დიახ არა 8 დიახ 8 დიახ 8 არა 0
ნახვა 20 10.110 1 არა დიახ 10 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 20 10.14 1 არა დიახ 21 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 20 10.18 1 დიახ არა 19 დიახ 8 დიახ 8 არა 0
ნახვა 20 10.22 1 დიახ არა 30 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 20 10.23 2 არა დიახ 18 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 20 10.24 1 არა დიახ 40 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.28 1 დიახ არა 32 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 20 10.33 1 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.36 1 დიახ არა 48 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 21 10.40 1 დიახ არა 26 დიახ 19 დიახ 19 არა 0
ნახვა 21 10.45 1 არა დიახ 43 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 21 10.48 1 არა დიახ 50 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 21 10.52 1 დიახ არა 39 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 21 10.54 2 არა არა 26 დიახ 16 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 10.56 1 დიახ არა 44 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 21 10.58 1 არა დიახ 49 დიახ 19 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 10.59 1 არა დიახ 26 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 21 10.61 2 დიახ დიახ 26 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 10.63 1 დიახ არა 45 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 21 10.64 1 დიახ არა 40 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.65 1 არა დიახ 45 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 22 10.102 1 არა დიახ 27 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 22 10.103 1 არა დიახ 24 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 10.70 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.72 2 დიახ დიახ 29 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 22 10.77 1 არა დიახ 27 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 22 10.85 1 დიახ არა 24 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 22 10.87 1 არა დიახ 33 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 22 10.90 2 არა დიახ 19 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 22 10.91 1 არა დიახ 30 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 22 10.96 1 დიახ არა 23 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 22 10.97 1 არა დიახ 25 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 22 10.99 1 არა დიახ 29 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 11.13 1 დიახ არა 17 დიახ 56 დიახ 56 არა 0
ნახვა 23 11.14 1 არა დიახ 33 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.15 1 არა დიახ 9 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 11.18 1 არა დიახ 15 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 11.30 2 დიახ დიახ 41 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 11.35 1 არა დიახ 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 11.40 1 დიახ არა 32 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 23 11.42 1 დიახ არა 46 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.46 1 არა დიახ 34 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 24 12.09 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 12.13 1 არა დიახ 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 12.17 1 არა დიახ 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 12.23 4 დიახ არა 27 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 24 12.32 1 დიახ არა 21 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 24 12.34 1 დიახ არა 0 დიახ 12 დიახ 12 არა 0
ნახვა 24 12.35 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 12.37 1 არა დიახ 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.04 2 არა დიახ 22 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.05 1 არა დიახ 20 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 25 13.06 2 არა დიახ 8 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.07 2 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.08 2 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.09 2 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.10 2 დიახ დიახ 22 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.11 2 არა დიახ 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.15 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.17 1 არა დიახ 8 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 25 13.18 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.20 1 არა დიახ 7 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.25 1 არა დიახ 5 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 25 13.27 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.29 2 არა დიახ 21 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.31 2 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 14.04 2 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.05 2 არა დიახ 11 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.06 2 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 14.09 2 არა დიახ 19 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.10 2 დიახ დიახ 7 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.11 1 არა დიახ 19 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.12 1 დიახ არა 11 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 25 14.14 3 არა დიახ 16 დიახ 43 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.15 2 არა დიახ 5 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.17 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 14.18 1 დიახ არა 6 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 25 14.20 1 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.23 2 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.02 1 არა დიახ 33 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 26 15.05 1 არა დიახ 36 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 26 15.14 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.26 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.33 2 არა დიახ 10 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 16.14 1 არა დიახ 20 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 26 16.17 1 დიახ არა 7 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 26 16.18 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 16.01 1 დიახ არა 46 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 16.23 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 16.29 2 დიახ დიახ 33 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 27 17.03 1 დიახ არა 19 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 27 17.05 2 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.21 1 არა დიახ 23 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 27 17.22 2 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.24 2 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.25 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 28 17.16 1 არა დიახ 19 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 17.27 1 დიახ არა 16 დიახ 19 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 17.28 1 დიახ არა 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 17.31 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 17.37 1 დიახ არა 48 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 17.43 1 დიახ არა 23 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 17.50 1 დიახ არა 19 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 18.13 1 არა დიახ 11 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 28 18.14 1 არა დიახ 1 დიახ 22 დიახ 22 არა 0
ნახვა 28 18.19 1 არა დიახ 11 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 29 20.01 1 არა დიახ 24 დიახ 122 დიახ 122 არა 0
ნახვა 29 20.02 1 დიახ არა 24 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 29 20.03 1 არა დიახ 30 დიახ 117 დიახ 117 არა 0
ნახვა 29 20.04 1 არა დიახ 35 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 29 20.07 1 არა დიახ 43 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.08 2 არა დიახ 51 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.09 1 არა დიახ 48 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.10 1 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.15 1 დიახ არა 32 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 29 20.16 1 არა დიახ 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.17 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.19 1 დიახ არა 48 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 29 20.66 1 დიახ არა 39 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 29 20.67 1 დიახ არა 18 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 29 20.68 1 არა დიახ 0 დიახ 23 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.69 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.72 1 არა დიახ 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.73 1 არა დიახ 32 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.74 1 არა დიახ 26 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.75 1 არა დიახ 30 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.79 2 არა დიახ 33 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 20.80 1 დიახ არა 17 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 29 20.82 1 დიახ არა 29 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 29 20.83 1 არა დიახ 43 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.27 1 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.28 2 არა დიახ 22 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.30 2 არა დიახ 42 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 30 20.35 1 არა დიახ 38 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.37 1 არა დიახ 27 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 30 20.38 1 დიახ არა 25 დიახ -25 არა 0 დიახ 25
ნახვა 30 20.40 1 დიახ არა 34 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 30 20.41 1 არა დიახ 39 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.42 3 დიახ დიახ 39 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.43 2 არა დიახ 20 დიახ 114 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.44 2 არა დიახ 19 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.45 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.46 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.50 1 არა დიახ 51 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.53 1 დიახ არა 31 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 30 20.56 1 არა დიახ 37 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.57 1 არა დიახ 22 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.60 1 დიახ არა 31 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 30 20.61 1 დიახ არა 24 დიახ 10 დიახ 10 არა 0
ნახვა 30 20.64 1 არა დიახ 18 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.65 2 დიახ დიახ 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 31 21.01 1 არა დიახ 22 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 31 21.02 1 არა დიახ 18 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 31 21.08 1 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 31 21.09 1 არა დიახ 24 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 31 21.22 1 არა დიახ 34 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 31 21.25 1 არა დიახ 38 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 31 21.31 2 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 31 21.40 2 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 31 21.42 1 არა დიახ 30 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 31 21.43 1 არა დიახ 21 დიახ 12 დიახ 12 არა 0
ნახვა 31 21.45 1 არა დიახ 2 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 31 21.48 2 არა დიახ 21 დიახ -21 არა 0 დიახ 0
ნახვა 31 21.50 2 დიახ არა 25 დიახ 18 დიახ 18 არა 0
ნახვა 31 21.53 1 არა დიახ 37 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 31 21.54 1 არა დიახ 17 დიახ 101 დიახ 101 არა 0
ნახვა 31 21.56 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.12 1 არა დიახ 16 დიახ 35 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 21.13 2 არა დიახ 36 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 21.14 1 დიახ არა 20 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 21.16 2 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.17 1 არა დიახ 4 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 21.18 1 არა დიახ 18 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 32 21.19 1 არა დიახ 22 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 21.28 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.29 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.59 1 დიახ არა 50 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 26.04 1 არა დიახ 14 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 32 26.06 1 არა დიახ 18 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 32 26.09 1 დიახ არა 8 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 32 26.11 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.13 1 არა დიახ 7 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 32 26.14 1 არა დიახ 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.15 1 არა დიახ 10 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 32 26.17 1 დიახ არა 0 დიახ 31 დიახ 31 არა 0
ნახვა 32 26.19 1 არა დიახ 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 26.24 1 დიახ არა 0 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 32 26.25 1 არა დიახ 1 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 32 26.26 1 არა დიახ 4 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 32 26.28 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.31 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.33 2 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.35 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.36 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.38 1 არა დიახ 11 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 32 26.39 1 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.40 1 არა დიახ 32 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 33 23.05 1 დიახ არა 16 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 33 23.07 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.09 1 არა დიახ 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 23.17 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.20 1 არა დიახ 40 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.27 1 დიახ არა 43 დიახ 24 დიახ 24 არა 0
ნახვა 33 23.32 1 არა დიახ 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 23.33 1 დიახ არა 0 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 23.43 1 არა დიახ 20 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 33 23.48 1 არა დიახ 11 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 33 23.51 1 არა დიახ 41 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.57 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.58 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.62 1 არა დიახ 41 დიახ 55 დიახ 0 არა 0
ნახვა 34 23.11 1 არა დიახ 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 34 23.13 1 არა დიახ 20 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 34 24.05 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.08 1 არა არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.09 1 დიახ არა 0 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 34 24.14 1 არა არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.19 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.20 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.23 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.25 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.27 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.32 2 არა დიახ 10 დიახ -537 არა 0 დიახ 0
ნახვა 34 24.35 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.42 1 არა დიახ 8 დიახ -5 არა 0 დიახ 0
ნახვა 34 24.45 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.46 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.47 1 არა დიახ 5 დიახ -7 არა 0 დიახ 0
ნახვა 34 24.48 2 არა დიახ 11 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 34 25.02 2 დიახ დიახ 11 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 34 25.04 1 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.05 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.06 1 არა დიახ 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 34 25.12 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.13 1 არა დიახ 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 34 25.14 1 არა დიახ 1 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 34 25.16 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.17 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.21 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.22 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.23 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.26 2 დიახ დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.31 1 დიახ არა 17 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 34 25.32 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.38 1 დიახ არა 9 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 34 25.40 1 დიახ არა 3 დიახ -69 არა 0 დიახ 69
ნახვა 34 25.41 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.43 1 დიახ არა 11 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 35 22.13 1 არა დიახ 13 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 35 22.14 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.25 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.31 1 არა დიახ 26 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 35 22.34 1 არა დიახ 12 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 35 22.39 1 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.40 1 არა დიახ 14 დიახ 525 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 22.46 1 არა დიახ 13 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 35 22.52 1 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 22.54 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.73 1 არა დიახ 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.81 1 არა დიახ 23 დიახ -21 არა 0 დიახ 21
ნახვა 35 22.90 1 არა დიახ 6 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.01 1 არა დიახ 15 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.03 1 არა დიახ 29 დიახ -3 არა 0 დიახ 3
ნახვა 36 22.05 1 არა დიახ 14 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.06 3 დიახ დიახ 15 დიახ -399 არა 0 დიახ 399
ნახვა 36 22.07 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.17 1 არა დიახ 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.19 1 არა დიახ 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.21 1 არა დიახ 21 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 36 22.48 1 არა არა 51 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.49 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.50 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.57 1 არა დიახ 25 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.59 1 არა დიახ 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.62 2 არა დიახ 10 დიახ -15 არა 0 დიახ 15
ნახვა 36 22.66 1 არა დიახ 33 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.67 1 არა დიახ 30 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 36 22.68 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.83 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.84 1 არა დიახ 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.86 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.89 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.01 1 არა დიახ 39 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.02 1 არა დიახ 25 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.04 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.06 1 არა დიახ 32 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.08 1 არა დიახ 16 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.10 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.11 1 არა დიახ 20 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.13 1 არა დიახ 40 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.14 1 არა დიახ 23 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.17 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 37 27.18 1 არა დიახ 34 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.19 1 დიახ არა 39 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.21 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.22 1 არა დიახ 25 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 37 27.25 1 არა დიახ 7 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.26 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.29 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.30 1 არა დიახ 12 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.31 1 არა დიახ 30 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.34 1 არა დიახ 46 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.36 1 არა დიახ 6 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.37 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.39 1 არა დიახ 11 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.40 1 არა დიახ 26 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.41 1 არა დიახ 39 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.42 1 არა დიახ 19 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.43 1 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 27.45 1 არა დიახ 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 19.03 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 19.05 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 19.09 1 არა დიახ 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 19.11 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 19.14 1 არა დიახ 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 19.20 1 არა დიახ 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.03 1 არა დიახ 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.06 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.12 1 არა დიახ 12 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 38 28.14 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.17 1 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.22 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.27 1 არა დიახ 1 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.29 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.30 1 არა დიახ 3 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.32 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.37 1 დიახ არა 21 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 38 28.38 1 არა დიახ 6 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.45 1 არა დიახ 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.46 2 არა დიახ 3 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.48 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.49 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.50 1 არა დიახ 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 29.04 1 დიახ არა 3 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 38 29.08 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.01 1 დიახ არა 20 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 39 30.04 2 დიახ დიახ 23 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 30.07 2 დიახ დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.09 1 არა დიახ 23 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 30.11 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.13 1 არა დიახ 25 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 39 30.15 1 არა დიახ 37 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 39 30.18 1 არა დიახ 17 დიახ 11 დიახ 11 არა 0
ნახვა 39 30.24 1 არა დიახ 40 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 39 30.29 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.33 1 არა დიახ 22 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 39 30.36 1 დიახ არა 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.38 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.01 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 33.02 1 არა დიახ 24 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 40 33.05 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.08 1 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.15 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.20 1 არა დიახ 42 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 33.22 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.25 1 არა დიახ 24 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 40 33.27 1 არა დიახ 23 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 40 33.35 3 დიახ დიახ 7 დიახ 14 დიახ 14 არა 0
ნახვა 40 33.40 1 არა დიახ 0 დიახ 13 დიახ 13 არა 0
ნახვა 40 33.41 2 არა დიახ 5 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.03 1 არა დიახ 18 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.06 1 არა დიახ 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.09 1 არა დიახ 24 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.12 1 არა დიახ 37 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.15 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 32.16 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 32.17 1 დიახ არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 32.81 1 არა დიახ 24 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.83 1 არა დიახ 23 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 42 32.100 1 არა დიახ 22 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 42 32.26 1 არა დიახ 12 დიახ 5 დიახ 0 არა 0