2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია
08-10-2016

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 74

უბნები: 3,691

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 3,691 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 119

შეყვანილი ჩანაწერები: 9,450

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 7,759 (82.11%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 1,621 (17.15%)

დუბლიკატი: 71 (0.75%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
00 57 57 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
01 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
02 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
03 35 35 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
04 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
05 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
06 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
07 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
08 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
09 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
10 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
11 39 39 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
12 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
13 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
14 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
15 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
16 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
17 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
18 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
19 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
20 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
21 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
22 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
23 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
24 51 51 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
25 58 58 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
26 53 53 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
27 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
28 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
29 42 42 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
30 42 42 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
31 35 35 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
32 61 61 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
33 58 58 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
34 99 99 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
35 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
36 46 46 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
37 45 45 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
38 81 81 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
39 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
40 49 49 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
41 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
42 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
43 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
44 53 53 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
45 70 70 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
46 89 89 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
47 44 44 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
48 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
49 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
50 65 65 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
51 74 74 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
52 46 46 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
53 55 55 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
54 60 60 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
55 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
56 58 58 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
57 67 67 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
58 167 167 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
59 49 49 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
60 78 78 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
61 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
62 59 59 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
63 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
64 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
65 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
66 49 49 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
67 55 55 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
68 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
69 38 38 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
70 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
71 48 48 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
72 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
73 130 130 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
00 57 100% 4,713 163.42% 9 2 7.02% 3.75 3.51% 0 33.33% 1.11
01 30 96.77% 23,147 54.61% 0 0 36.67% 5 10% 89.67 20% 1.5
02 32 100% 25,177 59.22% 1 0 50% 5.75 6.25% 6 43.75% 1.14
03 35 100% 24,712 55.26% 1 0 25.71% 1.78 8.57% 1 22.86% 1.13
04 30 96.77% 22,495 50.99% 2 0 40% 2.17 10% 2 40% 2
05 33 100% 25,005 57.06% 0 0 27.27% 2.11 3.03% 0 48.48% 1.56
06 32 100% 26,005 58.88% 0 1 43.75% 44.43 3.13% 1 34.38% 1.27
07 36 100% 22,561 47.67% 3 1 38.89% 3.86 8.33% 1 30.56% 1.91
08 33 100% 19,790 43.79% 2 0 39.39% 3.08 3.03% 0 57.58% 1.16
09 31 100% 18,351 41.01% 0 0 32.26% 2.2 3.23% 0 38.71% 1.08
10 32 96.97% 19,424 44.36% 3 0 21.88% 1 15.63% 1 53.13% 1.24
11 38 97.44% 20,581 44.66% 1 0 26.32% 3 5.26% 2.5 26.32% 1.1
12 34 100% 18,864 41.58% 4 1 14.71% 2 2.94% 0 35.29% 1.33
13 37 100% 18,311 40.92% 3 0 21.62% 3.5 2.7% 0 24.32% 1.33
14 32 100% 22,325 50.04% 1 0 31.25% 7.6 6.25% 0.5 40.63% 1.15
15 33 97.06% 22,335 52.2% 0 0 33.33% 4.73 3.03% 2 30.3% 1.2
16 34 100% 23,403 52.74% 0 0 23.53% 0.63 0% 14.71% 1
17 32 100% 21,166 47.06% 4 0 37.5% 2.83 15.63% 2.4 25% 1.25
18 32 100% 20,932 46.62% 1 0 21.88% 3.29 3.13% 1 15.63% 1
19 33 100% 21,359 46.58% 1 0 36.36% 2.5 0% 24.24% 1
20 36 100% 20,051 43.85% 2 0 30.56% 3.09 2.78% 1 13.89% 1.4
21 34 100% 20,151 43.32% 2 1 41.18% 2.07 2.94% 0 17.65% 1
22 36 100% 21,384 45.84% 3 0 22.22% 2.5 5.56% 13 16.67% 1.5
23 50 100% 20,274 44% 17 0 20% 3.4 0% 14% 1.14
24 51 100% 30,339 56.79% 4 0 33.33% 5.12 0% 11.76% 1.5
25 58 100% 29,108 55.15% 2 0 25.86% 2.33 5.17% 0 32.76% 1.95
26 53 100% 28,122 53.77% 11 0 39.62% 2.33 3.77% 32.5 13.21% 1
27 46 97.87% 27,710 54.57% 3 0 19.57% 1.33 8.7% 1 26.09% 1.08
28 50 100% 25,480 49.93% 7 0 30% 2.47 0% 6% 1
29 42 100% 25,940 46.95% 3 0 16.67% 2.43 9.52% 3.5 30.95% 1.23
30 42 100% 24,785 46.38% 2 0 21.43% 1.44 21.43% 8.11 40.48% 1.29
31 35 100% 15,551 36.6% 15 0 34.29% 2.67 0% 14.29% 1.2
32 61 100% 20,099 47.48% 20 0 19.67% 1.67 4.92% 1.33 21.31% 1
33 57 98.28% 21,199 41.86% 24 0 43.86% 3.6 3.51% 1 24.56% 1.07
34 98 98.99% 21,251 45.05% 32 1 17.35% 2.88 4.08% 1.75 23.47% 1.04
35 43 100% 20,901 41.03% 16 0 53.49% 7.26 2.33% 19 30.23% 1.08
36 44 95.65% 19,443 42.92% 25 1 29.55% 5.62 6.82% 2.33 27.27% 1.08
37 45 100% 25,364 56.96% 17 0 26.67% 3.5 2.22% 97 13.33% 1.17
38 81 100% 21,326 50.17% 13 0 14.81% 2.25 0% 11.11% 1
39 40 100% 21,482 50.48% 9 0 32.5% 3.15 0% 40% 1.13
40 49 100% 23,850 51.42% 10 0 24.49% 1.08 2.04% 14 34.69% 1.06
41 40 97.56% 23,834 48.7% 6 0 30% 1.33 7.5% 1 17.5% 1.14
42 52 100% 25,658 51.35% 5 0 28.85% 2.27 5.77% 3.33 15.38% 1.63
43 52 100% 23,037 46.08% 9 0 15.38% 1.38 3.85% 35.5 21.15% 1.55
44 53 100% 29,157 57.97% 7 0 22.64% 2.83 7.55% 30.75 24.53% 1.23
45 70 100% 22,954 52.14% 7 0 7.14% 3.6 0% 12.86% 1
46 89 100% 24,637 47.52% 47 1 20.22% 2.39 0% 13.48% 1.08
47 44 100% 23,066 43.45% 3 0 29.55% 2.69 9.09% 1.25 45.45% 1.35
48 41 100% 22,653 41.9% 3 0 26.83% 3.55 0% 34.15% 1.29
49 43 100% 21,160 38.79% 4 0 25.58% 1.82 2.33% 2 34.88% 1.07
50 65 100% 30,335 57.86% 5 0 13.85% 4.33 4.62% 1.33 38.46% 1.32
51 73 98.65% 27,919 58.86% 4 1 23.29% 1.65 2.74% 3.5 26.03% 1
52 46 100% 27,007 53.9% 7 0 15.22% 2.86 4.35% 1 17.39% 1.13
53 55 100% 25,144 58.24% 0 2 9.09% 1.6 0% 20% 1.09
54 60 100% 31,191 63.52% 9 1 20% 1.42 1.67% 1 16.67% 1
55 50 100% 25,784 54.84% 1 0 16% 1.25 0% 8% 1.25
56 58 100% 21,494 49.09% 16 0 20.69% 1.17 1.72% 1 17.24% 1
57 66 98.51% 26,934 51.67% 12 0 22.73% 3.2 0% 19.7% 1.31
58 167 100% 26,144 59.89% 24 0 7.19% 2.33 0.6% 1 14.97% 1.08
59 49 100% 28,284 56.31% 1 0 26.53% 6.69 0% 12.24% 1
60 78 100% 31,862 63.39% 13 0 14.1% 1.18 3.85% 1.33 11.54% 1
61 42 97.67% 25,969 51.11% 1 0 19.05% 16.38 2.38% 1 21.43% 1
62 59 100% 29,937 58.87% 7 0 20.34% 2.83 0% 10.17% 1
63 47 100% 22,766 51.4% 7 0 27.66% 5.15 0% 14.89% 1
64 47 100% 25,251 56.18% 10 0 21.28% 2 2.13% 21 10.64% 1
65 43 100% 20,574 39.1% 5 0 41.86% 2.56 11.63% 0.8 11.63% 1.2
66 45 91.84% 22,792 46.65% 5 1 24.44% 4.27 0% 8.89% 1
67 55 100% 27,928 53.39% 12 0 36.36% 3.5 0% 9.09% 1
68 38 92.68% 23,683 48.13% 0 0 34.21% 1 2.63% 0 26.32% 1
69 36 94.74% 23,487 46.95% 0 0 50% 2.06 5.56% 0.5 44.44% 1.19
70 40 100% 25,973 49.13% 0 0 45% 3.06 7.5% 4.33 30% 1.17
71 48 100% 27,018 54.78% 5 0 47.92% 4 2.08% 0 14.58% 1.14
72 50 100% 24,080 50.05% 5 0 34% 2.18 2% 0 10% 1
73 130 100% 31,344 60.14% 6 0 9.23% 3.42 0.77% 14 10.77% 1
ოლქი საარჩევნო უბანი დამატებითი დოკუმენტები (#) აქვს შესწორება? აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? ბათილი ბიულეტინები (#) ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#)
ნახვა 00 87.03 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.13 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.14 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.17 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.18 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.24 2 არა დიახ 2 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 00 87.25 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.26 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.27 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.31 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.32 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.36 1 არა დიახ 10 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 00 87.37 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.38 1 დიახ არა 0 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 00 87.40 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.47 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.50 2 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.53 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 00 87.59 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.01 1 არა დიახ 25 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 01 01.10 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.11 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.16 1 არა დიახ 26 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 01 01.25 4 დიახ დიახ 14 დიახ -269 არა 0 დიახ 269
ნახვა 01 01.32 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 01.29 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.03 1 არა დიახ 28 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.04 1 არა დიახ 19 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.07 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.08 1 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.09 1 არა დიახ 20 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 02 02.10 1 არა დიახ 47 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.12 1 არა დიახ 26 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.13 1 არა დიახ 12 დიახ -12 არა 0 დიახ 12
ნახვა 02 02.16 3 არა დიახ 17 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 02 02.22 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.49 1 არა დიახ 36 დიახ 26 დიახ 0 არა 0
ნახვა 02 02.52 1 დიახ არა 32 დიახ 60 დიახ 60 არა 0
ნახვა 02 02.70 1 არა დიახ 21 დიახ 12 დიახ 12 არა 0
ნახვა 03 02.42 2 დიახ დიახ 38 დიახ -7 არა 0 დიახ 0
ნახვა 03 02.53 1 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 03 02.56 1 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 03 02.61 1 არა დიახ 15 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 03 02.63 1 არა დიახ 21 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 03 02.64 1 დიახ არა 45 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 03 02.72 1 არა დიახ 11 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 03 02.74 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.23 2 არა დიახ 27 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 04 03.24 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.25 2 დიახ დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.32 7 არა დიახ 33 დიახ 16 დიახ 0 არა 0
ნახვა 04 03.33 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.37 1 არა დიახ 28 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 04 03.55 2 დიახ დიახ 23 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 04 03.56 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.59 1 დიახ არა 40 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 04 03.60 2 დიახ დიახ 26 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 04 03.70 3 არა დიახ 18 დიახ -5 არა 0 დიახ 5
ნახვა 04 03.84 1 არა დიახ 42 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 05 02.25 1 დიახ არა 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.28 3 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.59 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.62 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.65 2 დიახ დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.78 2 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 02.80 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.06 1 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.13 3 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.15 3 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.18 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.20 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.22 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.47 2 არა დიახ 39 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 05 03.66 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 05 03.79 1 არა დიახ 27 დიახ 6 დიახ 6 არა 0
ნახვა 06 03.04 1 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.08 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.10 1 არა დიახ 29 დიახ 522 დიახ 522 არა 0
ნახვა 06 03.11 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.27 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.29 2 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.44 1 არა დიახ 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.48 2 დიახ არა 18 დიახ 61 დიახ 61 არა 0
ნახვა 06 03.62 1 არა დიახ 19 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 06 03.69 1 არა დიახ 39 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.82 2 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 01.38 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 01.39 2 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.02 3 არა დიახ 28 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 04.07 4 არა დიახ 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 07 04.09 2 არა დიახ 23 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 07 04.16 1 დიახ არა 18 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 04.17 1 დიახ არა 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 04.20 2 არა დიახ 21 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 04.26 2 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.27 2 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.32 1 არა დიახ 17 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 08 05.47 2 არა დიახ 18 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.48 2 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.50 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.52 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.53 1 დიახ არა 20 დიახ 11 დიახ 11 არა 0
ნახვა 08 05.54 1 არა დიახ 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.58 2 არა დიახ 28 დიახ -3 არა 0 დიახ 0
ნახვა 08 05.61 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.62 1 არა დიახ 25 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 08 05.64 1 არა დიახ 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.65 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.67 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.69 1 არა დიახ 14 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 08 05.71 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.72 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.74 1 არა დიახ 0 დიახ 20 დიახ 0 არა 0
ნახვა 08 05.75 1 დიახ არა 27 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 08 06.39 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 06.41 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.02 1 დიახ არა 20 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 09 05.05 1 არა დიახ 13 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.08 1 არა დიახ 27 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.11 1 არა დიახ 29 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 09 05.13 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.39 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.40 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.41 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.42 2 არა დიახ 17 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 09 05.46 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 07.04 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 07.06 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.18 1 არა დიახ 42 დიახ -7 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 05.20 1 არა დიახ 15 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 05.22 4 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.23 1 არა დიახ 24 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 05.24 1 არა დიახ 27 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.30 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.31 2 არა დიახ 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.33 1 დიახ არა 20 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 10 05.34 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.36 1 არა დიახ 21 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 05.76 1 არა დიახ 31 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 05.77 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.102 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.103 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.105 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.106 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.94 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.01 1 დიახ არა 21 დიახ 20 დიახ 20 არა 0
ნახვა 11 06.08 1 დიახ არა 23 დიახ -5 არა 0 დიახ 5
ნახვა 11 06.10 1 დიახ არა 12 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 11 06.12 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.14 1 დიახ არა 17 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 11 06.15 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.16 1 დიახ დიახ 25 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 06.32 1 დიახ არა 20 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 11 06.36 1 არა დიახ 14 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 06.77 2 არა დიახ 25 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 12 06.100 1 დიახ არა 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.109 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.37 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.43 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.50 2 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.56 2 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.58 1 არა დიახ 27 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 12 06.82 1 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.83 2 არა დიახ 32 დიახ -3 არა 0 დიახ 0
ნახვა 12 06.95 2 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.97 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 06.98 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.61 1 დიახ არა 26 დიახ 8 დიახ 8 არა 0
ნახვა 13 06.62 3 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.65 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.67 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.73 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.79 1 დიახ არა 21 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 13 21.33 2 არა დიახ 10 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 13 21.36 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 21.39 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.01 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.02 1 დიახ არა 0 დიახ 30 დიახ 30 არა 0
ნახვა 14 07.10 1 არა დიახ 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.11 2 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.12 1 არა დიახ 0 დიახ 23 დიახ 23 არა 0
ნახვა 14 07.17 1 არა დიახ 31 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 14 07.22 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.27 1 არა დიახ 37 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 14 07.30 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.31 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.32 2 არა დიახ 23 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 14 07.39 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 07.40 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.01 1 დიახ არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.02 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.03 1 დიახ არა 25 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 15 08.06 1 დიახ არა 16 დიახ 31 დიახ 31 არა 0
ნახვა 15 08.08 1 დიახ არა 23 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 15 08.14 1 არა არა 25 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 15 08.15 1 დიახ არა 32 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 15 08.17 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.19 1 დიახ არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.30 3 დიახ არა 26 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 16 03.39 1 დიახ არა 27 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 08.46 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 08.48 1 დიახ არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 08.52 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 08.54 1 დიახ არა 25 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 09.04 1 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 17 09.07 1 დიახ არა 23 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 17 09.08 1 არა დიახ 24 დიახ -3 არა 0 დიახ 3
ნახვა 17 09.09 1 დიახ არა 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 17 09.11 1 არა დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 17 09.26 1 არა დიახ 24 დიახ -5 არა 0 დიახ 5
ნახვა 17 09.29 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 17 09.97 3 დიახ დიახ 27 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 18 09.32 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.34 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.43 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.49 1 დიახ არა 16 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 18 09.93 1 არა დიახ 21 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 19 09.63 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 19 09.68 1 დიახ არა 19 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 19 09.72 1 დიახ არა 27 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 19 09.80 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 19 09.81 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 19 09.82 1 არა დიახ 26 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 19 09.86 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 19 09.89 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.05 1 დიახ არა 21 დიახ 14 დიახ 14 არა 0
ნახვა 20 10.110 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.18 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.23 2 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.24 2 არა დიახ 24 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 21 10.54 1 არა დიახ 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 10.56 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.58 1 არა დიახ 24 დიახ -500 არა 0 დიახ 0
ნახვა 21 10.61 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.65 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.66 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.102 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.72 3 დიახ დიახ 23 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 22 10.77 1 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 22 10.78 1 დიახ არა 20 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 22 10.90 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.97 2 დიახ დიახ 45 დიახ -25 არა 0 დიახ 25
ნახვა 23 11.03 1 დიახ არა 13 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 23 11.07 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.30 1 დიახ არა 32 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 23 11.40 2 დიახ არა 26 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 23 11.42 1 დიახ არა 68 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.46 1 არა დიახ 51 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.47 1 დიახ არა 74 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 24 12.10 1 დიახ არა 19 დიახ 29 დიახ 29 არა 0
ნახვა 24 12.23 4 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 12.31 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 12.34 1 დიახ არა 0 დიახ 18 დიახ 18 არა 0
ნახვა 24 12.35 1 დიახ არა 27 დიახ 10 დიახ 10 არა 0
ნახვა 24 12.37 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.04 2 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.05 5 არა დიახ 16 დიახ -37 არა 0 დიახ 0
ნახვა 25 13.06 2 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.07 1 დიახ არა 12 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 25 13.08 2 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.09 2 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.11 2 არა დიახ 20 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 13.15 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.17 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.20 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.29 2 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13.31 2 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 14.06 2 არა დიახ 10 დიახ -100 არა 0 დიახ 0
ნახვა 25 14.09 2 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 14.11 1 არა დიახ 15 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14.14 3 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 14.20 1 არა დიახ 9 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 25 14.21 3 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 14.23 2 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.03 1 დიახ არა 16 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 26 15.15 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.28 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 16.06 1 დიახ არა 11 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 26 16.09 1 დიახ არა 29 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 26 16.13 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 16.14 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 16.03 1 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 27 16.23 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 16.24 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 16.26 1 არა დიახ 15 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 27 16.29 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.10 1 დიახ არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.21 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.22 1 არა დიახ 9 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 27 17.24 2 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.36 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.44 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.52 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 17.20 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 17.27 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 18.20 1 არა დიახ 13 დიახ 10 დიახ 10 არა 0
ნახვა 29 20.02 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.03 1 არა დიახ 28 დიახ 10 დიახ 10 არა 0
ნახვა 29 20.06 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.07 1 არა დიახ 42 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.08 2 არა დიახ 42 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.16 1 არა დიახ 24 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 29 20.19 1 არა დიახ 29 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 29 20.52 2 დიახ არა 21 დიახ -12 არა 0 დიახ 12
ნახვა 29 20.72 1 არა დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 29 20.73 1 არა დიახ 16 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 29 20.75 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.79 2 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.83 1 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.25 2 დიახ არა 23 დიახ -63 არა 0 დიახ 63
ნახვა 30 20.28 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.30 1 არა დიახ 30 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 30 20.38 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.40 2 დიახ დიახ 27 დიახ -20 არა 0 დიახ 0
ნახვა 30 20.41 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.42 1 არა დიახ 39 დიახ -23 არა 0 დიახ 0
ნახვა 30 20.43 2 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.44 2 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.50 2 არა დიახ 51 დიახ -19 არა 0 დიახ 0
ნახვა 30 20.53 1 დიახ არა 22 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 30 20.57 1 არა დიახ 11 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 30 20.59 1 დიახ არა 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.60 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.62 1 არა დიახ 28 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20.64 1 არა დიახ 26 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 30 20.65 1 დიახ არა 16 დიახ -5 არა 0 დიახ 5
ნახვა 31 21.02 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 31 21.31 1 არა დიახ 3 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 31 21.40 1 არა დიახ 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 31 21.48 1 არა დიახ 12 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 31 21.54 2 დიახ დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.18 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.24 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.28 1 დიახ არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21.59 1 დიახ არა 48 დიახ -3 არა 0 დიახ 0
ნახვა 32 26.04 1 დიახ არა 14 დიახ -3 არა 0 დიახ 3
ნახვა 32 26.06 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.09 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.17 1 დიახ არა 9 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 32 26.24 1 დიახ არა 0 დიახ 9 დიახ 9 არა 0
ნახვა 32 26.31 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.34 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.35 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 26.40 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.01 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.04 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 33 23.09 1 არა დიახ 23 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 23.17 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.20 1 არა დიახ 43 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 23.27 1 დიახ არა 46 დიახ 24 დიახ 24 არა 0
ნახვა 33 23.30 1 დიახ არა 10 დიახ 14 დიახ 14 არა 0
ნახვა 33 23.33 1 არა დიახ 7 დიახ 5 დიახ 5 არა 0
ნახვა 33 23.38 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.43 1 არა დიახ 14 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 33 23.51 1 არა დიახ 43 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 23.52 1 დიახ არა 9 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 33 23.57 2 არა დიახ 3 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 33 23.62 1 არა დიახ 40 დიახ 52 დიახ 0 არა 0
ნახვა 34 24.05 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.08 1 არა არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.14 1 არა არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.16 1 არა დიახ 6 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 34 24.25 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.26 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.27 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.35 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.40 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 24.45 1 დიახ არა 0 დიახ 7 დიახ 7 არა 0
ნახვა 34 24.48 2 არა დიახ 12 დიახ -14 არა 0 დიახ 0
ნახვა 34 25.01 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.04 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.05 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.06 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.16 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.22 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.23 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.26 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.29 1 დიახ არა 10 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 34 25.30 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.32 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 34 25.33 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.12 1 დიახ არა 21 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 35 22.13 1 არა დიახ 20 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 35 22.25 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.31 1 არა დიახ 25 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 22.34 1 არა არა 9 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 35 22.38 1 არა დიახ 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 22.39 1 არა დიახ 32 დიახ 11 დიახ 11 არა 0
ნახვა 35 22.40 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.41 1 არა დიახ 29 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 22.46 1 არა დიახ 14 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 35 22.53 1 დიახ არა 17 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 35 22.73 2 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 22.81 1 არა დიახ 23 დიახ -19 არა 0 დიახ 19
ნახვა 36 22.01 1 არა დიახ 35 დიახ -3 არა 0 დიახ 3
ნახვა 36 22.03 1 არა დიახ 46 დიახ -3 არა 0 დიახ 3
ნახვა 36 22.06 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.21 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.48 2 არა დიახ 51 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.50 1 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.55 1 არა დიახ 58 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.62 1 არა დიახ 3 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.64 1 არა დიახ 34 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 36 22.66 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.68 1 არა დიახ 42 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.89 1 არა დიახ 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.05 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.07 2 დიახ დიახ 119 დიახ -97 არა 0 დიახ 97
ნახვა 37 27.22 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.29 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.37 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.39 1 არა დიახ 37 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 28.06 1 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.09 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.14 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.21 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.29 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.30 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.46 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.48 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 28.49 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.01 1 დიახ არა 19 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 39 30.02 2 დიახ დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.03 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.04 1 არა დიახ 30 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 39 30.07 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.11 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.12 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 39 30.15 1 არა დიახ 24 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 39 30.18 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.20 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.21 1 არა დიახ 34 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 39 30.23 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.24 1 არა დიახ 24 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 39 30.28 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.33 1 არა დიახ 26 დიახ 16 დიახ 16 არა 0
ნახვა 39 30.34 2 დიახ არა 15 დიახ 4 დიახ 4 არა 0
ნახვა 40 32.103 2 დიახ დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 32.40 1 არა დიახ 31 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 32.42 1 არა დიახ 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 32.43 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 32.71 1 არა დიახ 31 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 32.72 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.01 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.02 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.05 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.08 1 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.15 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.20 1 არა დიახ 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.22 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.26 1 დიახ არა 34 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 40 33.27 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.38 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 33.40 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 32.02 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 32.03 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 32.06 1 არა დიახ 25 დიახ -4 არა 0 დიახ 0
ნახვა 41 32.16 1 დიახ არა 23 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 41 32.19 1 დიახ არა 36 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 41 32.20 2 არა დიახ 33 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 41 32.96 1 დიახ არა 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 42 32.100 1 არა დიახ 22 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 42 32.26 1 არა დიახ 9 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 42 32.45 2 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 42 32.51 4 დიახ არა 35 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 42 32.62 2 არა დიახ 36 დიახ -10 არა 0 დიახ 10
ნახვა 42 32.70 1 არა დიახ 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 42 32.92 1 დიახ არა 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 42 32.98 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.04 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.05 1 არა დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 43 35.09 2 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 43 35.32 3 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.33 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.34 1 დიახ არა 28 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 43 35.35 2 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.36 2 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.42 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.45 1 დიახ არა 17 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 43 35.49 2 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 37.01 1 არა დიახ 21 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 44 37.05 2 არა დიახ 19 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 44 37.08 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 37.12 2 არა დიახ 46 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 44 37.19 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 37.20 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 37.28 1 არა დიახ 19 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 44 37.29 1 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 44 37.30 2 არა დიახ 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 44 37.31 1 არა დიახ 19 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 44 38.03 1 დიახ არა 25 დიახ -119 არა 0 დიახ 119
ნახვა 44 38.04 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 38.05 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 36.24 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 39.14 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 40.08 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 40.18 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 40.19 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 40.21 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 40.43 1 არა დიახ 3 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 45 40.45 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 40.48 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 40.09 2 დიახ დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 40.24 1 არა დიახ 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 46 40.29 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 40.32 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 40.34 1 არა დიახ 36 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 46 40.40 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 40.63 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 40.66 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 40.67 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 41.20 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 41.29 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 41.36 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 49.10 1 არა დიახ 21 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 47 49.33 2 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.01 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.02 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.04 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.06 2 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.09 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.108 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.109 1 არა დიახ 25 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 47 59.11 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 47 59.111 1 არა დიახ 21 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 47 59.113 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.114 2 დიახ დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.12 3 არა დიახ 15 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 47 59.13 1 არა დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 47 59.14 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.20 1 არა დიახ 13 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 47 59.22 1 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.26 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.27 3 დიახ დიახ 28 დიახ 21 დიახ 21 არა 0
ნახვა 48 59.116 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.117 4 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.119 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.121 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.31 1 არა დიახ 31 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 48 59.32 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.35 1 დიახ არა 31 დიახ 12 დიახ 12 არა 0
ნახვა 48 59.37 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.42 1 არა დიახ 24 დიახ 12 დიახ 12 არა 0
ნახვა 48 59.45 2 დიახ დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.47 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 48 59.48 1 არა დიახ 25 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 48 59.54 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 48 59.58 1 არა დიახ 31 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 49 59.102 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.104 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.61 1 არა დიახ 23 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 49 59.66 1 არა დიახ 16 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 49 59.72 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.73 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.74 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.76 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.77 1 არა დიახ 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.78 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.82 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.85 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.88 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.90 2 არა დიახ 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 49 59.92 1 არა დიახ 0 დიახ 11 დიახ 11 არა 0
ნახვა 50 49.01 2 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 49.06 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 49.11 2 დიახ არა 23 დიახ -3 არა 0 დიახ 3
ნახვა 50 49.15 3 დიახ დიახ 32 დიახ 20 დიახ 20 არა 0
ნახვა 50 49.22 1 დიახ არა 21 დიახ 10 დიახ 10 არა 0
ნახვა 50 49.28 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 49.29 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 49.30 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.01 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.06 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.08 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.09 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.10 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.11 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.13 1 არა დიახ 17 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 50 57.14 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.15 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.17 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.18 1 არა დიახ 25 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 50 57.27 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.29 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.30 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.33 4 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.34 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 57.36 2 დიახ დიახ 14 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 51 48.01 1 დიახ არა 19 დიახ 3 დიახ 3 არა 0
ნახვა 51 48.09 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 2 არა 0
ნახვა 51 48.13 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.14 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.15 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.16 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.21 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.23 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.27 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.28 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.30 1 არა დიახ 19 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 48.31 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 51.16 1 დიახ არა 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 52.10 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 52.12 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 52.14 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 52.17 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 52.23 1 არა დიახ 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 1
ნახვა 51 52.29 1 დიახ არა 11 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 52 51.08 2 დიახ დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 52 51.19 1 არა დიახ 26 დიახ -2 არა 0 დიახ 2
ნახვა 52 51.24 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.25 1 დიახ არა 3 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 52 51.26 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.27 1 დიახ არა 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.37 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.43 1 დიახ არა 15 დიახ 1 დიახ 1 არა 0
ნახვა 53 50.04 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 53 50.11 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0