2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები
21-10-2017

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 59

უბნები: 2,559

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 2,559 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 17

შეყვანილი ჩანაწერები: 6,238

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 5,348 (85.73%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 555 (8.9%)

დუბლიკატი: 365 (5.85%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქი ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
Sagarejo 11 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Gurjaani 12 51 51 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Signagi 13 35 35 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Dedoplistskaro 14 23 23 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Lagodekhi 15 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Kvareli 16 30 30 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Telavi 17 54 54 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Akhmeta 18 29 29 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Tianeti 19 20 20 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Gardabani 21 63 63 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Marneuli 22 89 89 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Bolnisi 23 62 62 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Dmanisi 24 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Tsalka 25 44 44 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Tetritskaro 26 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Mtskheta 27 45 45 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Dusheti 28 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Kazbegi 29 10 10 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Kaspi 30 38 38 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Gori 32 105 105 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Kareli 33 39 39 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Khashuri 35 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Borjomi 36 30 30 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Akhaltsikhe 37 35 35 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Adigeni 38 18 18 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Aspindza 39 23 23 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Akhalkalaki 40 70 70 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Ninotsminda 41 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Oni 43 23 23 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Ambrolauri 44 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Tsageri 45 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Lentekhi 46 23 23 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Mestia 47 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Kharagauli 48 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Terjola 49 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Sachkhere 50 57 57 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Zestaponi 51 53 53 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Bagdati 52 30 30 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Vani 53 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Samtredia 54 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Khoni 55 29 29 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Chiatura 56 58 58 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Tkibuli 57 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Tskaltubo 58 67 67 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Ozurgeti 60 62 62 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Lanchkhuti 61 38 38 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Chokhatauri 62 38 38 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Abasha 63 24 24 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Senaki 64 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Martvili 65 39 39 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Khobi 66 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Zugdidi 67 107 107 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Tsalenjikha 68 28 28 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Chkhorotsku 69 27 27 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Keda 80 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Kobuleti 81 65 65 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Shuakhevi 82 49 49 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Khelvachauri 83 46 46 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Khulo 84 54 54 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
ოლქის სახელი ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
Sagarejo 11 50 100% 18,259 39.77% 22 0 28% 0 0% 18% 1
Gurjaani 12 51 100% 25,811 48.96% 16 0 39.22% 0 0% 13.73% 1.14
Signagi 13 34 97.14% 13,351 45.69% 3 0 41.18% 0 2.94% 0 14.71% 1.2
Dedoplistskaro 14 23 100% 10,018 45.66% 6 0 43.48% 0 0% 0%
Lagodekhi 15 36 97.3% 16,760 43.9% 20 0 38.89% 0 0% 2.78% 1
Kvareli 16 30 100% 14,981 52.55% 6 0 26.67% 0 3.33% 0 30% 1.11
Telavi 17 54 100% 26,055 46.88% 14 0 42.59% 0 0% 3.7% 1
Akhmeta 18 29 100% 14,374 47.8% 9 0 44.83% 0 0% 6.9% 1
Tianeti 19 20 100% 6,164 57.2% 3 0 25% 0 0% 10% 2.5
Gardabani 21 63 100% 24,794 34.95% 28 0 36.51% 0 0% 9.52% 1
Marneuli 22 87 97.75% 36,454 38.05% 20 1 40.23% 0 4.6% 0 19.54% 1.12
Bolnisi 23 62 100% 23,814 42.42% 17 1 41.94% 0 1.61% 0 16.13% 1.2
Dmanisi 24 50 100% 11,819 52.23% 2 0 22% 0 0% 26% 1.46
Tsalka 25 44 100% 9,153 44.45% 15 0 11.36% 0 0% 18.18% 1.25
Tetritskaro 26 41 100% 8,791 43.43% 21 0 9.76% 0 0% 14.63% 1.67
Mtskheta 27 45 100% 20,333 45.9% 15 0 33.33% 0 0% 6.67% 1
Dusheti 28 50 100% 10,581 40.66% 32 0 22% 0 0% 14% 1.43
Kazbegi 29 10 100% 2,698 50.74% 0 0 10% 0 0% 10% 1
Kaspi 30 38 100% 16,199 40.75% 11 0 26.32% 0 0% 10.53% 1.5
Gori 32 105 100% 41,999 38.12% 63 0 34.29% 0 1.9% 0 9.52% 1.5
Kareli 33 39 100% 15,869 42.75% 17 0 23.08% 0 0% 12.82% 1.2
Khashuri 35 52 100% 18,348 37.48% 28 0 32.69% 0 5.77% 0 28.85% 1.2
Borjomi 36 30 100% 12,556 47.34% 5 0 16.67% 0 13.33% 0 23.33% 1
Akhaltsikhe 37 35 100% 17,971 52.37% 0 0 22.86% 0 0% 25.71% 1
Adigeni 38 18 100% 9,840 63.5% 2 0 11.11% 0 5.56% 0 5.56% 1
Aspindza 39 23 100% 6,701 68.94% 2 0 13.04% 0 0% 8.7% 1.5
Akhalkalaki 40 67 95.71% 18,428 49.68% 21 0 16.42% 0 0% 22.39% 1.2
Ninotsminda 41 37 100% 11,308 53.78% 7 0 8.11% 0 0% 13.51% 1
Oni 43 23 100% 3,615 56.13% 8 0 8.7% 0 0% 13.04% 1.67
Ambrolauri 44 37 100% 6,986 60.43% 13 0 5.41% 0 0% 10.81% 1.25
Tsageri 45 41 100% 6,529 59.13% 14 0 2.44% 0 0% 2.44% 2
Lentekhi 46 23 100% 3,038 51.83% 5 0 13.04% 0 0% 4.35% 1
Mestia 47 40 100% 5,317 62.58% 4 0 10% 0 0% 22.5% 1.44
Kharagauli 48 37 100% 12,095 61.32% 10 0 13.51% 0 0% 18.92% 1.71
Terjola 49 32 96.97% 18,377 56.22% 11 0 28.13% 0 3.13% 0 12.5% 1.5
Sachkhere 50 57 100% 21,149 49.58% 12 0 5.26% 0 0% 1.75% 1
Zestaponi 51 52 98.11% 22,419 41.33% 38 0 25% 0 1.92% 0 7.69% 1.25
Bagdati 52 30 100% 11,443 51.84% 24 0 30% 0 6.67% 0 26.67% 1.38
Vani 53 31 100% 13,822 54.86% 8 0 29.03% 0 0% 6.45% 1
Samtredia 54 50 100% 20,967 45.37% 27 0 26% 0 4% 0 8% 1
Khoni 55 29 100% 14,094 61.01% 5 0 37.93% 0 0% 13.79% 1
Chiatura 56 57 98.28% 18,480 43.34% 7 0 19.3% 0 0% 14.04% 1.25
Tkibuli 57 37 100% 10,799 49.01% 11 0 13.51% 0 8.11% 0 18.92% 1.14
Tskaltubo 58 66 98.51% 22,456 44.05% 26 0 21.21% 0 1.52% 0 16.67% 1.27
Ozurgeti 60 61 98.39% 33,678 54.9% 13 0 27.87% 0 0% 13.11% 1.75
Lanchkhuti 61 38 100% 16,311 55.53% 21 0 23.68% 0 5.26% 0 7.89% 1.33
Chokhatauri 62 38 100% 11,354 62.02% 7 0 10.53% 0 0% 2.63% 1
Abasha 63 24 100% 12,423 58.94% 10 0 20.83% 0 0% 8.33% 1
Senaki 64 43 100% 18,174 45.13% 16 0 16.28% 0 4.65% 0 13.95% 2
Martvili 65 39 100% 19,278 59.03% 24 0 15.38% 0 0% 12.82% 1
Khobi 66 31 96.88% 13,438 50.78% 24 0 35.48% 0 0% 9.68% 1.33
Zugdidi 67 106 99.07% 43,673 36.58% 26 0 33.02% 0 0% 11.32% 1.83
Tsalenjikha 68 28 100% 11,953 40.32% 21 0 50% 0 0% 14.29% 1
Chkhorotsku 69 27 100% 12,044 54.67% 11 0 18.52% 0 0% 7.41% 1
Keda 80 31 100% 10,080 64.44% 2 0 12.9% 0 0% 6.45% 1.5
Kobuleti 81 64 98.46% 32,145 48.41% 2 0 28.13% 0 0% 9.38% 1
Shuakhevi 82 48 97.96% 8,875 59.99% 1 0 12.5% 0 0% 2.08% 4
Khelvachauri 83 45 97.83% 18,668 42% 13 0 35.56% 0 0% 37.78% 1.12
Khulo 84 53 98.15% 13,355 57.21% 10 0 11.32% 0 0% 9.43% 1
ოლქი საარჩევნო უბანი დამატებითი დოკუმენტები (#) აქვს შესწორება? აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? ბათილი ბიულეტინები (#) ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#)
ნახვა 11 1 1 არა დიახ 29 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 22 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 23 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 32 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 4 1 არა დიახ 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 45 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 49 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 5 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 6 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 11 1 დიახ არა 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 18 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 20 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 22 2 დიახ დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 42 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 45 1 დიახ არა 47 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 49 1 არა დიახ 43 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 18 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 23 1 არა დიახ 20 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 13 25 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 28 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 29 2 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 9 1 დიახ არა 54 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 1 1 არა დიახ 52 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 16 10 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 12 1 არა დიახ 2 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 19 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 2 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 20 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 22 2 დიახ დიახ 32 დიახ 15 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 24 1 არა დიახ 43 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 9 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 17 28 1 დიახ არა 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 5 1 დიახ არა 45 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 16 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 22 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 19 12 1 დიახ არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 19 20 4 არა არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 12 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 15 1 დიახ არა 3 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 17 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 24 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 35 1 დიახ არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 55 1 არა არა 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 1 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10 1 დიახ არა 18 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 16 1 არა არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 24 1 დიახ არა 21 დიახ -13 არა 0 დიახ 0
ნახვა 22 43 1 დიახ არა 19 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 49 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 55 1 არა არა 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 57 2 არა არა 12 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 61 2 დიახ დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 63 1 არა არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 68 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 69 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 7 1 დიახ არა 23 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 22 72 1 არა არა 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 77 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 81 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 90 1 არა არა 4 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 11 1 არა დიახ 51 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 12 1 არა დიახ 62 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 15 1 არა დიახ 2 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 26 1 დიახ არა 25 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 34 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 44 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 51 2 დიახ დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 59 1 არა არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 60 2 დიახ დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 61 1 დიახ არა 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 13 2 დიახ დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 15 2 დიახ დიახ 2 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 16 1 არა არა 0 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 2 1 არა არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 23 2 არა არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 29 1 არა დიახ 53 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 30 2 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 31 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 34 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 38 2 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 4 1 არა არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 40 2 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 7 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 12 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 21 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 26 2 დიახ დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 27 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 28 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 30 2 დიახ დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 38 1 არა არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 9 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 11 2 არა არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 17 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 20 2 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 22 1 არა არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 34 2 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 37 2 დიახ დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 29 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 5 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 8 1 დიახ არა 10 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 12 2 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 35 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 36 1 დიახ არა 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 4 1 არა დიახ 24 დიახ 205 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 47 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 50 2 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 53 2 არა არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 1 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 12 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 23 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 29 2 დიახ დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 36 2 დიახ დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 100 1 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 15 1 არა არა 29 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 18 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 21 1 არა დიახ 27 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 32 41 1 დიახ არა 36 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 42 4 არა არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 65 3 არა არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 75 1 არა დიახ 30 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 8 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 88 1 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 1 2 არა დიახ 30 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 21 1 არა დიახ 29 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 28 1 არა დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 4 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 9 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 1 1 არა დიახ 10 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 10 1 დიახ არა 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 11 2 არა დიახ 24 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 35 15 1 არა დიახ 36 დიახ 154 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 16 1 არა დიახ 30 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 17 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 21 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 31 1 დიახ არა 17 დიახ 21 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 41 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 43 1 არა დიახ 41 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 35 46 1 არა დიახ 21 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 47 2 დიახ დიახ 42 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 35 48 1 არა დიახ 24 დიახ 308 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 51 2 არა დიახ 9 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 35 8 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 1 1 დიახ არა 19 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 10 1 არა დიახ 15 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 36 11 1 არა დიახ 31 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 36 14 1 არა დიახ 9 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 36 28 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 5 1 არა დიახ 11 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 36 8 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 1 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 12 1 არა დიახ 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 18 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 2 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 23 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 29 1 არა არა 18 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 30 1 არა დიახ 5 დიახ 14 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 35 1 არა დიახ 15 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 9 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 12 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 20 2 დიახ დიახ 21 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 23 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 11 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 17 2 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 18 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 19 1 არა არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 21 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 34 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 36 2 დიახ დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 37 1 არა არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 40 1 არა არა 6 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 45 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 48 1 არა არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 5 1 დიახ არა 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 59 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 69 2 არა არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 70 1 არა არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 1 1 არა დიახ 51 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 22 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 25 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 3 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 36 1 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 11 2 არა არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 7 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 8 2 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 15 2 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 16 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 24 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 44 8 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 24 2 არა არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 46 21 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 23 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 24 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 27 2 არა არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 29 3 არა არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 30 1 არა არა 10 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 47 34 2 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 37 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 6 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 8 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 26 1 არა არა 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 48 27 2 დიახ დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 3 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 34 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 4 2 არა დიახ 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 6 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 9 4 არა არა 26 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 49 1 1 არა დიახ 19 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 49 12 2 არა დიახ 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 23 2 დიახ არა 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 31 1 არა დიახ 8 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 50 39 1 არა არა 40 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 11 1 არა არა 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 40 2 არა არა 39 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 43 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 50 1 არა დიახ 38 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 52 10 3 დიახ დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 16 1 არა დიახ 62 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 52 18 1 არა დიახ 9 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 52 21 2 დიახ დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 23 1 დიახ არა 28 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 25 1 დიახ არა 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 5 1 არა დიახ 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 7 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 53 10 1 არა არა 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 53 8 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 54 37 1 არა დიახ 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 54 38 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 54 43 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 54 47 1 არა დიახ 16 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 55 2 1 არა არა 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 55 25 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 55 27 1 დიახ არა 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 55 28 1 დიახ არა 41 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 13 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 14 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 21 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 3 2 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 30 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 50 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 54 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 55 2 არა არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 57 21 2 არა არა 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 57 23 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 57 3 1 არა დიახ 17 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 57 31 1 არა დიახ 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 33 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 57 36 1 არა დიახ 21 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 57 37 1 არა დიახ 17 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 58 1 2 არა დიახ 15 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 58 10 1 არა არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 14 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 15 1 არა დიახ 21 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 58 19 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 23 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 35 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 45 3 დიახ დიახ 38 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 58 49 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 64 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 66 1 დიახ არა 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 1 1 დიახ არა 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 14 2 არა არა 15 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 29 2 დიახ დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 31 4 არა არა 29 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 41 1 არა არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 42 1 დიახ არა 27 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 44 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 54 2 დიახ დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 13 1 არა არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 21 1 არა დიახ 9 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 61 22 2 დიახ დიახ 23 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 62 21 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 63 17 1 არა დიახ 42 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 63 4 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 13 2 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 23 1 არა დიახ 39 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 64 31 2 დიახ დიახ 22 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 64 32 2 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 40 2 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 7 3 დიახ დიახ 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 1 1 დიახ არა 47 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 14 1 დიახ არა 33 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 34 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 37 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 38 1 დიახ არა 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 66 29 1 არა დიახ 32 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 66 31 1 დიახ არა 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 7 2 არა არა 42 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 100 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 102 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 14 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 20 2 არა არა 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 30 3 დიახ არა 37 დიახ 159 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 40 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 45 3 დიახ არა 33 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 51 1 დიახ არა 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 70 3 დიახ არა 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 75 3 დიახ არა 44 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 95 1 დიახ არა 13 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 99 2 დიახ არა 21 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 68 14 1 დიახ არა 12 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 68 15 1 დიახ არა 31 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 68 23 1 დიახ არა 26 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 68 7 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 2 1 არა არა 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 9 1 არა დიახ 8 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 80 11 2 არა არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 80 26 1 არა არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 81 19 1 დიახ არა 21 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 81 2 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 81 23 1 დიახ არა 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 81 25 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 81 26 1 დიახ არა 7 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 81 64 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 82 1 4 დიახ დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 1 2 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 14 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 15 1 არა დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 16 1 არა დიახ 23 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 83 17 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 18 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 19 1 არა დიახ 27 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 83 2 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 28 1 არა დიახ 32 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 83 30 1 არა დიახ 49 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 31 1 არა დიახ 37 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 32 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 35 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 36 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 37 1 არა დიახ 10 დიახ 17 დიახ 0 არა 0
ნახვა 83 40 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 83 46 2 არა არა 18 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 84 21 1 დიახ არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 84 23 1 დიახ არა 36 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 84 31 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 84 6 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 84 7 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 26 5 დიახ დიახ
ნახვა 22 25 2 დიახ დიახ
ნახვა 22 67 2 დიახ დიახ
ნახვა 40 50 2 დიახ დიახ
ნახვა 40 53 1 დიახ
ნახვა 49 3 2 დიახ დიახ
ნახვა 56 48 2 დიახ
ნახვა 66 4 1 დიახ
ნახვა 81 14 1 დიახ
ნახვა 82 12 1 დიახ
ნახვა 83 41 2 დიახ დიახ
ნახვა 84 11 1 დიახ
ოლქი უბანი მიზეზი მოქმედება ჩანაწერი სტატუსი ბოლოს მოდელირებულია
ნახვა 12 13 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:03:14 +0400
ნახვა 12 31 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 13:57:07 +0400
ნახვა 12 45 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

No data in supplementary document

Completed 2017-10-24 17:03:00 +0400
ნახვა 18 9 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:40:59 +0400
ნახვა 18 11 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 14:42:55 +0400
ნახვა 21 8 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:51:19 +0400
ნახვა 22 8 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 16:09:19 +0400
ნახვა 22 13 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:40:20 +0400
ნახვა 22 21 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:06:19 +0400
ნახვა 22 24 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:51:58 +0400
ნახვა 22 28 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 16:15:14 +0400
ნახვა 22 58 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 16:43:51 +0400
ნახვა 22 78 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:38:00 +0400
ნახვა 22 89 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 14:40:59 +0400
ნახვა 23 18 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:42:54 +0400
ნახვა 23 55 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:36:26 +0400
ნახვა 24 14 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:42:29 +0400
ნახვა 24 15 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 16:55:29 +0400
ნახვა 24 23 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:46:54 +0400
ნახვა 24 32 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 11:39:01 +0400
ნახვა 26 9 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:41:55 +0400
ნახვა 26 37 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 13:28:29 +0400
ნახვა 30 38 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:56 +0400
ნახვა 32 18 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:41:09 +0400
ნახვა 32 41 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:34 +0400
ნახვა 32 65 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:39:30 +0400
ნახვა 32 74 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:26:52 +0400
ნახვა 35 47 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 13:22:20 +0400
ნახვა 40 5 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:56:39 +0400
ნახვა 40 39 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 16:05:25 +0400
ნახვა 40 55 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 16:05:22 +0400
ნახვა 40 70 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:22:11 +0400
ნახვა 45 30 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:51 +0400
ნახვა 47 6 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:28 +0400
ნახვა 47 30 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:44:28 +0400
ნახვა 48 27 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:44:44 +0400
ნახვა 49 19 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:41:42 +0400
ნახვა 50 22 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:37:40 +0400
ნახვა 50 35 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:25 +0400
ნახვა 51 50 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:07 +0400
ნახვა 53 22 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:26:59 +0400
ნახვა 55 25 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 16:05:32 +0400
ნახვა 56 55 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-30 10:49:12 +0400
ნახვა 57 9 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:05 +0400
ნახვა 58 7 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 13:57:53 +0400
ნახვა 63 24 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:30:18 +0400
ნახვა 64 5 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:34:05 +0400
ნახვა 64 7 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:38:24 +0400
ნახვა 65 25 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 11:20:46 +0400
ნახვა 66 7 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 16:04:58 +0400
ნახვა 67 4 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:44:31 +0400
ნახვა 67 20 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 16:03:10 +0400
ნახვა 67 62 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:46 +0400
ნახვა 67 89 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:46:18 +0400
ნახვა 82 30 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 14:34:28 +0400
ნახვა 84 26 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:37 +0400
ნახვა 13 26 გაურკვეველი ტექსტი ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 17:02:23 +0400
ნახვა 15 37 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:46:00 +0400
ნახვა 22 67 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-24 17:01:14 +0400
ნახვა 23 61 აკლია ინფორმაცია ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-23 16:05:55 +0400
ნახვა 33 25 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-23 11:39:13 +0400
ნახვა 40 46 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-23 16:07:59 +0400
ნახვა 40 50 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-22 16:09:25 +0400
ნახვა 40 53 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:35:43 +0400
ნახვა 49 3 გაურკვეველი ტექსტი ოქმის ფოტოს თავიდან ჩამოტვირთვა

Pending 2017-10-24 17:43:53 +0400
ნახვა 51 16 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-23 16:06:16 +0400
ნახვა 56 48 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

can not read cell 4

Pending 2017-10-30 10:48:18 +0400
ნახვა 58 31 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

time at 1700 is more than total voters in district

Pending 2017-10-23 13:45:26 +0400
ნახვა 60 19 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-24 18:46:21 +0400
ნახვა 66 4 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:15:57 +0400
ნახვა 67 1 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 16:59:13 +0400
ნახვა 81 14 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-22 13:35:30 +0400
ნახვა 82 12 გაურკვეველი ტექსტი ცესკოსთან გარკვევა

wrong supplementary document

Pending 2017-10-24 17:07:54 +0400
ნახვა 83 41 გაურკვეველი ტექსტი ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:45:39 +0400
ნახვა 84 11 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:47:10 +0400
არცერთ საარჩევნო უბანს ოქმი არ გაუუქმებია!

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 59

უბნები: 2,559

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 2,559 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

Download

მონაცემებში სვეტების ახსნა

სვეტების სათაურები ახსნა
district_id ოლქის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) პირველი ორი რიცხვი არის ოლქის ნომერი (მაგ. 01), ასევე მაჟორიტარული ოლქის ნომერი.
district_name 2016 წლამდე სარჩევნო ოლქები გეოგრაფიულ დაყოფას ემთხვეოდა და შესაძლებელი იყო იმის გაგება, რომელ რეგიონში იყო ოლქი. თუმცა 2016 წელს საარჩევნო ოლქები შეერთდა და გაიყო, ასე რომ ახლა საარჩევნო ოლქების ნომერი მათი სახელი გახდა.
precinct_id საარჩევნო უბნის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) საარჩევნო უბნის ნომერი ბოლო ორი რიცხვია (მაგ. 23.45).
num_possible_voters ეს არის საარცევნო უბანზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა. ეს რიცხვი ოქმში შეყვანილია, როგორც #1.
num_special_voters ეს არის საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული სპეციალურ სიაში შემავალი ამომრჩევლის რაოდენობა. მისი ნომერი ოქმში არის #2.
num_at_12 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 12 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ა გრაფაში იწერება.
num_at_17 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 17 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ბ გრაფაში იწერება.
num_votes არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა. ეს რიცხვი #4 გრაფაში იწერება.
num_ballots ბიულეტინების რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო უბანს გადაეცა. ეს რიცხვი #5 გრაფაში იწერება.
num_invalid_votes ბიულეტინების რაოდენობა, რომლებიც საარჩევნო უბნის გადაწყვეტილებით ბათილად ჩაითვალა. ეს რიცხვი #6 გრაფაში იწერება.
num_valid_votes ეს რიცხვი მიირება ყველა პარტიის ხმებისა და ბათილი ბიულეტინების შეჯამების შედეგად.
logic_check_fail ეს არის დროშა, რომელიც უჩვენებს “ხმების რაოდენობა” = “ჩათვლილი ხმების რაოდებას”. იდეალურ შემთხვევაში ეს მონაცემები ერთმანეთს ემთხვევა. 0= ემთხვევა. 1= არ ემთხვევა
logic_check_difference ეს დაიანგარიშება “ხმების რაოდენობას” - “ჩათვლილი ცმების რაოდენობა”. იდეალურ შემთხვევაში ეს 0 უნდა იყოს.
more_ballots_than_votes_flag ეს დროშა უჩვენებს, რომ სად დაფიქსირდა ხმებზე მეტი ბიულეტინი. რიცხვი გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” > პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში ეს რიცხვები ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_ballots_than_votes ეს გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” - პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
more_votes_than_ballots_flag ეს დროშა აღნიშნავს სად დაფიქსირდა მეტი ხმა, ვიდრე ბიულეტინების რაოდენობა იყო. პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის ჯამი > ჩათვლილი ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში, ეს მონაცემები ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_votes_than_ballots ეს გამოითვლება პარტიების მიერ მიღებული ხმების საერთო რაოდენობა - ჩათვლილი ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
supplemental_documents_flag ეს დროშა უჩვენებს აქვს თუ არა ოქმს მიმაგრებული დამატებითი დოკუმენტები. 0=არა. 1=კი.
supplemental_document_count ეს რიცხვის უჩვენებს რამდენი დამატებითი დოკუმენტი იყო მიმაგრებული
amendment_flag ეს დროშა უჩვენებს იყო თუ არა შესწორებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე. 0=არა. 1= კი.
explanatory_note_flag ეს დროა უჩვენებს იყო თუ არა ახსნა-განმარტებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე: ახსნა-განმარტებითია ყველა ჩანაწერი, რომელიც არ არის შესწორება. 0=არა. 1=კი.
is_annulled ეს დროშა უჩვენებს გაბათილდა თუ არა ხმები საარჩევნო უბანზე. იხილეთ ოქმების შესწორებები და გაიგეთ რატომ. 0 = არა. 1 = კი.