2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული
21-10-2017

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 73

უბნები: 3,634

ნაპოვნი ოქმები: 3,633 (99.97%)

დაკარგული ოქმები: 1 (0.03%)

დამოწმებული ოქმები: 3,592 (98.87%)

შსაყვანი ოქმები: 41 (1.13%)

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 9

შეყვანილი ჩანაწერები: 8,642

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 7,524 (87.06%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 1,106 (12.8%)

დუბლიკატი: 12 (0.14%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
1 38 0 38 0 38 0% 100% 0% 100%
10 110 0 110 1 109 0% 100% 0.91% 99.09%
11 50 0 50 1 49 0% 100% 2% 98%
12 51 0 51 0 51 0% 100% 0% 100%
13 35 0 35 0 35 0% 100% 0% 100%
14 23 0 23 0 23 0% 100% 0% 100%
15 37 0 37 0 37 0% 100% 0% 100%
16 30 0 30 0 30 0% 100% 0% 100%
17 54 0 54 6 48 0% 100% 11.11% 88.89%
18 29 0 29 0 29 0% 100% 0% 100%
19 20 0 20 0 20 0% 100% 0% 100%
2 78 0 78 1 77 0% 100% 1.28% 98.72%
20 84 0 84 1 83 0% 100% 1.19% 98.81%
21 63 0 63 2 61 0% 100% 3.17% 96.83%
22 89 0 89 6 83 0% 100% 6.74% 93.26%
23 62 0 62 1 61 0% 100% 1.61% 98.39%
24 50 0 50 1 49 0% 100% 2% 98%
25 44 0 44 1 43 0% 100% 2.27% 97.73%
26 41 0 41 1 40 0% 100% 2.44% 97.56%
27 45 0 45 0 45 0% 100% 0% 100%
28 50 0 50 0 50 0% 100% 0% 100%
29 10 0 10 0 10 0% 100% 0% 100%
3 90 0 90 1 89 0% 100% 1.11% 98.89%
30 38 0 38 0 38 0% 100% 0% 100%
32 105 0 105 0 105 0% 100% 0% 100%
33 39 0 39 1 38 0% 100% 2.56% 97.44%
35 52 0 52 0 52 0% 100% 0% 100%
36 30 0 30 0 30 0% 100% 0% 100%
37 35 0 35 0 35 0% 100% 0% 100%
38 18 0 18 0 18 0% 100% 0% 100%
39 23 0 23 0 23 0% 100% 0% 100%
4 32 0 32 0 32 0% 100% 0% 100%
40 70 0 70 0 70 0% 100% 0% 100%
41 37 0 37 0 37 0% 100% 0% 100%
43 23 0 23 0 23 0% 100% 0% 100%
44 37 0 37 0 37 0% 100% 0% 100%
45 41 0 41 1 40 0% 100% 2.44% 97.56%
46 23 0 23 0 23 0% 100% 0% 100%
47 40 0 40 1 39 0% 100% 2.5% 97.5%
48 37 0 37 0 37 0% 100% 0% 100%
49 33 0 33 0 33 0% 100% 0% 100%
5 77 0 77 3 74 0% 100% 3.9% 96.1%
50 57 0 57 0 57 0% 100% 0% 100%
51 53 0 53 0 53 0% 100% 0% 100%
52 30 0 30 0 30 0% 100% 0% 100%
53 31 0 31 0 31 0% 100% 0% 100%
54 50 0 50 0 50 0% 100% 0% 100%
55 29 0 29 0 29 0% 100% 0% 100%
56 58 0 58 0 58 0% 100% 0% 100%
57 37 0 37 0 37 0% 100% 0% 100%
58 67 0 67 1 66 0% 100% 1.49% 98.51%
59 123 1 122 2 120 0.81% 99.19% 1.64% 98.36%
6 115 0 115 2 113 0% 100% 1.74% 98.26%
60 62 0 62 0 62 0% 100% 0% 100%
61 38 0 38 0 38 0% 100% 0% 100%
62 38 0 38 0 38 0% 100% 0% 100%
63 24 0 24 1 23 0% 100% 4.17% 95.83%
64 43 0 43 1 42 0% 100% 2.33% 97.67%
65 39 0 39 0 39 0% 100% 0% 100%
66 32 0 32 0 32 0% 100% 0% 100%
67 107 0 107 2 105 0% 100% 1.87% 98.13%
68 28 0 28 0 28 0% 100% 0% 100%
69 27 0 27 0 27 0% 100% 0% 100%
7 43 0 43 1 42 0% 100% 2.33% 97.67%
70 32 0 32 0 32 0% 100% 0% 100%
79 102 0 102 0 102 0% 100% 0% 100%
8 54 0 54 1 53 0% 100% 1.85% 98.15%
80 31 0 31 1 30 0% 100% 3.23% 96.77%
81 65 0 65 0 65 0% 100% 0% 100%
82 49 0 49 0 49 0% 100% 0% 100%
83 46 0 46 0 46 0% 100% 0% 100%
84 54 0 54 0 54 0% 100% 0% 100%
9 97 0 97 0 97 0% 100% 0% 100%
ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
11 49 98% 18,246 40.72% 14 0 83.67% 0 0% 28.57% 1.14
12 51 100% 26,120 49.55% 4 0 64.71% 0 0% 11.76% 1.17
13 35 100% 13,838 46.03% 5 0 65.71% 0 2.86% 0 20% 1.14
14 23 100% 10,082 45.95% 7 0 65.22% 0 4.35% 0 8.7% 1
15 37 100% 17,361 45.01% 6 0 78.38% 0 0% 8.11% 1
16 30 100% 14,912 52.31% 11 0 53.33% 0 0% 33.33% 1.3
17 48 88.89% 23,043 46.94% 18 0 81.25% 0 0% 8.33% 1
18 29 100% 14,532 48.33% 4 0 75.86% 0 0% 10.34% 1
19 20 100% 6,146 57.03% 2 0 60% 0 0% 15% 1
20 83 98.81% 37,035 36% 75 0 85.54% 0 1.2% 0 18.07% 1
21 61 96.83% 24,594 35.97% 13 0 68.85% 0 0% 16.39% 1.1
22 83 93.26% 34,952 37.83% 16 1 48.19% 0 2.41% 0 25.3% 1.05
23 61 98.39% 23,523 42.42% 17 1 83.61% 0 1.64% 0 31.15% 1.79
24 49 98% 11,665 52.04% 7 0 85.71% 0 0% 53.06% 1.58
25 43 97.73% 8,963 44.28% 13 0 76.74% 0 0% 32.56% 1.07
26 40 97.56% 8,542 42.91% 18 0 52.5% 0 2.5% 0 27.5% 1.45
27 45 100% 20,442 46.15% 11 0 66.67% 0 0% 8.89% 1.25
28 50 100% 10,985 42.27% 10 0 80% 0 0% 20% 1.4
29 10 100% 2,591 48.73% 4 0 70% 0 0% 10% 2
30 38 100% 16,295 40.99% 7 0 73.68% 0 0% 21.05% 1.38
32 105 100% 42,530 38.6% 39 0 89.52% 0 0.95% 0 12.38% 1.31
33 38 97.44% 15,594 43.3% 8 0 68.42% 0 0% 15.79% 1.33
35 52 100% 18,484 37.76% 22 0 84.62% 0 0% 26.92% 1.21
36 30 100% 12,543 47.29% 9 0 80% 0 0% 6.67% 1
37 35 100% 17,822 51.94% 7 0 85.71% 0 0% 17.14% 1
38 18 100% 9,843 63.52% 1 0 88.89% 0 0% 22.22% 1
39 23 100% 6,586 67.76% 5 0 60.87% 0 0% 8.7% 1.5
40 70 100% 19,314 50.51% 16 0 35.71% 0 0% 27.14% 1.16
41 37 100% 11,148 53.02% 13 0 83.78% 0 0% 24.32% 1.11
43 23 100% 3,603 55.95% 8 0 95.65% 0 0% 13.04% 1.67
44 37 100% 7,013 60.66% 12 0 75.68% 0 0% 13.51% 1.4
45 40 97.56% 6,522 59.63% 3 0 65% 0 0% 17.5% 1.14
46 23 100% 2,969 50.66% 8 0 56.52% 0 0% 0%
47 39 97.5% 5,252 62.35% 2 0 35.9% 0 0% 25.64% 1.6
48 37 100% 12,228 61.99% 2 0 37.84% 0 0% 27.03% 1.9
49 33 100% 19,442 57.15% 1 0 66.67% 0 3.03% 0 15.15% 1.2
50 57 100% 21,265 49.85% 3 0 50.88% 0 0% 8.77% 1.2
51 53 100% 23,474 42.59% 8 0 84.91% 0 0% 24.53% 1.15
52 30 100% 11,822 53.56% 2 0 70% 0 0% 36.67% 1.27
53 31 100% 13,824 54.87% 10 0 58.06% 0 0% 6.45% 1
54 50 100% 21,269 46.02% 7 0 78% 0 0% 10% 1
55 29 100% 14,111 61.09% 6 0 68.97% 0 0% 24.14% 1.14
56 58 100% 18,746 43.38% 4 0 87.93% 0 0% 27.59% 1.19
57 37 100% 10,879 49.37% 7 0 78.38% 0 0% 21.62% 1.13
58 66 98.51% 22,631 44.44% 16 0 56.06% 0 3.03% 0 22.73% 1.13
59 120 97.56% 50,129 33.74% 67 0 87.5% 0 0% 25% 1.8
60 62 100% 33,974 54.54% 21 0 70.97% 0 1.61% 0 30.65% 1.42
61 38 100% 16,564 56.39% 5 0 60.53% 0 0% 7.89% 1.33
62 38 100% 11,356 62.03% 10 0 60.53% 0 0% 5.26% 1
63 23 95.83% 11,898 59.17% 4 0 78.26% 0 0% 13.04% 1
64 42 97.67% 17,805 45.4% 17 0 76.19% 0 0% 23.81% 1.6
65 39 100% 19,698 60.32% 10 0 43.59% 0 2.56% 0 7.69% 1
66 32 100% 14,704 52.64% 4 0 75% 0 0% 25% 1
67 106 99.07% 43,420 36.58% 38 0 64.15% 0 0.94% 0 20.75% 1.68
68 28 100% 12,016 40.54% 13 0 85.71% 0 3.57% 0 10.71% 1
69 27 100% 12,259 55.65% 2 0 51.85% 0 0% 14.81% 1.5
70 32 100% 17,830 43.24% 11 0 90.63% 0 0% 21.88% 1
79 102 100% 48,481 34.73% 42 0 85.29% 0 0% 21.57% 1.14
80 30 96.77% 9,873 64.34% 3 0 40% 0 0% 3.33% 1
81 65 100% 32,764 48.39% 2 0 69.23% 0 1.54% 0 18.46% 1
82 49 100% 8,999 59.96% 1 0 32.65% 0 0% 2.04% 5
83 46 100% 19,135 42.59% 3 0 34.78% 0 0% 36.96% 1.12
84 54 100% 13,921 58.05% 6 0 46.3% 0 0% 11.11% 1
999 724 19.92% 379,066 40.73% 603 0 85.08% 0 0.97% 0 24.72% 1.54
ოლქი საარჩევნო უბანი დამატებითი დოკუმენტები (#) აქვს შესწორება? აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? ბათილი ბიულეტინები (#) ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#)
ნახვა 1 20 1 არა დიახ 59 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 27 1 არა დიახ 58 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 29 2 არა დიახ 57 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 3 1 არა დიახ 51 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 1 30 3 დიახ დიახ 57 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 31 2 არა დიახ 68 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 35 2 არა დიახ 29 დიახ 34 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 6 1 არა დიახ 71 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 7 2 არა დიახ 53 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 1 1 დიახ არა 39 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 105 1 დიახ არა 42 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 107 1 არა არა 15 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 12 1 დიახ არა 20 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 16 1 არა დიახ 24 დიახ 12 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 24 3 არა არა 24 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 35 1 დიახ არა 34 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 40 1 დიახ არა 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 43 1 არა დიახ 26 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 44 1 არა არა 27 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 51 1 დიახ არა 34 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 58 1 დიახ არა 57 დიახ 35 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 59 2 დიახ დიახ 28 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 68 1 დიახ არა 48 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 8 2 დიახ არა 28 დიახ -56 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 81 1 დიახ არა 33 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 83 2 დიახ დიახ 19 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 85 2 დიახ დიახ 34 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 86 2 არა არა 43 დიახ 15 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 91 2 დიახ დიახ 42 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 95 2 დიახ დიახ 38 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 98 1 დიახ არა 39 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 1 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 12 1 დიახ არა 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 15 1 არა დიახ 15 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 18 1 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 20 1 არა დიახ 23 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 22 1 დიახ არა 2 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 23 2 დიახ დიახ 7 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 32 2 დიახ დიახ 4 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 35 1 დიახ არა 4 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 4 1 არა დიახ 26 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 41 1 დიახ არა 31 დიახ 103 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 45 1 დიახ არა 15 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 49 1 დიახ არა 16 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 11 6 1 დიახ არა 31 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 20 1 დიახ არა 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 22 2 დიახ დიახ 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 31 1 დიახ არა 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 42 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 45 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 12 49 1 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 10 1 დიახ არა 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 18 1 დიახ არა 12 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 23 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 25 1 დიახ არა 6 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 27 1 არა დიახ 8 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 13 28 1 არა დიახ 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 13 29 2 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 14 1 1 არა დიახ 27 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 14 2 1 დიახ არა 32 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 10 1 დიახ არა 18 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 37 1 დიახ არა 7 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 15 9 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 1 1 არა დიახ 41 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 10 1 არა დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 12 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 13 2 დიახ დიახ 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 19 1 არა დიახ 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 16 2 1 დიახ არა 29 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 20 1 არა დიახ 40 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 22 2 დიახ დიახ 50 დიახ 14 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 24 2 დიახ დიახ 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 16 29 1 არა დიახ 34 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 10 1 დიახ არა 35 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 11 1 დიახ არა 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 39 1 დიახ არა 16 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 17 45 1 დიახ არა 26 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 22 1 დიახ არა 2 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 5 1 დიახ არა 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 18 6 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 19 1 დიახ არა 13 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 20 1 არა დიახ 30 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 19 6 1 დიახ არა 5 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 10 1 არა დიახ 60 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 15 1 არა დიახ 98 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 16 1 არა დიახ 68 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 23 1 დიახ არა 56 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 27 2 დიახ არა 56 დიახ 15 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 28 3 არა არა 56 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 29 1 არა დიახ 63 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 31 1 დიახ არა 49 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 34 1 დიახ არა 61 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 38 1 არა დიახ 62 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 39 1 დიახ არა 73 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 40 1 დიახ არა 50 დიახ 16 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 41 1 არა დიახ 34 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 45 1 დიახ არა 57 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 46 1 დიახ არა 60 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 51 1 დიახ არა 59 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 55 1 დიახ არა 43 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 58 1 დიახ არა 40 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 61 1 დიახ არა 58 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 65 1 არა დიახ 34 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 68 2 დიახ დიახ 36 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 7 2 არა დიახ 62 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 75 1 დიახ არა 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 78 1 დიახ არა 41 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 21 1 დიახ არა 43 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 25 1 არა არა 38 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 29 1 დიახ არა 39 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 3 1 დიახ არა 44 დიახ 58 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 31 1 დიახ არა 21 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 4 1 არა არა 62 დიახ 79 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 5 1 დიახ არა 68 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 56 1 არა არა 47 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 6 1 დიახ არა 45 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 65 1 დიახ არა 37 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 7 1 დიახ არა 56 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 76 1 დიახ არა 46 დიახ -4 არა 0 დიახ 0
ნახვა 20 79 1 დიახ არა 50 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 81 1 არა არა 37 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 83 1 დიახ არა 43 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 1 1 დიახ არა 18 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 17 1 დიახ არა 0 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 24 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 27 2 დიახ არა 23 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 36 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 37 1 დიახ არა 6 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 38 1 დიახ არა 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 49 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 55 1 დიახ არა 16 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 21 8 1 დიახ არა 18 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 1 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10 1 დიახ არა 5 დიახ -5 არა 0 დიახ 0
ნახვა 22 16 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 19 1 არა არა 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 20 1 არა არა 11 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 43 1 დიახ არა 19 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 45 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 49 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 5 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 51 1 დიახ არა 19 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 56 1 დიახ არა 45 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 57 1 არა არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 6 2 დიახ დიახ 7 დიახ -6 არა 0 დიახ 0
ნახვა 22 61 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 63 1 არა არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 68 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 69 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 7 1 დიახ არა 25 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 22 77 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 81 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 90 1 დიახ არა 3 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 11 2 დიახ დიახ 27 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 13 2 დიახ დიახ 27 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 15 1 დიახ არა 2 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 16 2 დიახ დიახ 1 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 17 2 დიახ დიახ 17 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 18 2 დიახ დიახ 6 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 21 2 დიახ დიახ 9 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 23 2 დიახ დიახ 29 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 26 1 დიახ არა 20 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 28 2 დიახ დიახ 1 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 29 2 დიახ დიახ 8 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 34 1 დიახ არა 11 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 41 2 დიახ დიახ 15 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 42 2 დიახ დიახ 11 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 43 2 დიახ დიახ 6 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 44 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 51 2 დიახ დიახ 28 დიახ -33 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 55 2 დიახ დიახ 11 დიახ 13 დიახ 0 არა 0
ნახვა 23 7 2 დიახ დიახ 1 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 13 1 დიახ არა 5 დიახ 13 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 14 1 დიახ არა 3 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 16 1 არა დიახ 3 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 19 1 არა არა 4 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 2 1 არა დიახ 28 დიახ 20 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 20 1 დიახ არა 9 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 22 2 დიახ დიახ 26 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 23 2 არა დიახ 1 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 26 1 დიახ არა 6 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 28 1 დიახ არა 4 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 29 1 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 3 2 დიახ დიახ 12 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 30 2 არა დიახ 1 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 31 1 არა დიახ 2 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 34 4 დიახ დიახ 0 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 37 2 დიახ დიახ 5 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 38 2 არა დიახ 9 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 4 2 დიახ დიახ 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 40 3 არა არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 44 1 დიახ არა 0 დიახ 27 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 45 1 დიახ არა 11 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 47 1 არა არა 8 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 5 2 დიახ დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 6 2 დიახ დიახ 0 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 7 1 დიახ არა 4 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 24 8 2 დიახ დიახ 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 1 1 არა დიახ 14 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 12 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 13 1 დიახ არა 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 14 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 21 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 23 1 დიახ არა 7 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 24 1 დიახ არა 1 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 26 2 დიახ დიახ 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 32 1 დიახ არა 14 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 33 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 38 1 არა არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 25 43 1 დიახ არა 2 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 5 1 დიახ არა 6 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 25 7 1 არა არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15 2 დიახ დიახ 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 17 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 18 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 21 2 დიახ დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 22 2 დიახ დიახ 42 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 24 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 32 1 დიახ არა 2 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 34 2 არა დიახ 5 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 36 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 37 2 დიახ დიახ 12 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 40 1 არა დიახ 37 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 27 2 2 დიახ დიახ 33 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 27 25 1 დიახ არა 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 27 36 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 8 1 დიახ არა 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 12 3 არა დიახ 20 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 13 1 არა დიახ 11 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 14 1 დიახ არა 11 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 15 1 დიახ არა 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 26 1 დიახ არა 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 28 1 არა დიახ 7 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 36 1 დიახ არა 14 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 44 1 არა დიახ 9 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 50 2 დიახ არა 3 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 53 2 დიახ არა 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 29 1 2 დიახ არა 71 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 11 1 არა დიახ 57 დიახ 12 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 14 4 დიახ დიახ 37 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 16 3 დიახ დიახ 49 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 18 1 დიახ არა 38 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 20 1 დიახ არა 43 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 21 2 დიახ დიახ 43 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 33 3 დიახ დიახ 34 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 35 2 დიახ არა 26 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 37 3 დიახ დიახ 45 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 39 1 არა დიახ 43 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 40 2 დიახ დიახ 46 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 42 1 არა დიახ 43 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 46 1 დიახ არა 31 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 5 4 არა არა 46 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 59 3 არა დიახ 31 დიახ 15 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 64 1 დიახ არა 42 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 65 5 დიახ დიახ 54 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 66 4 დიახ დიახ 25 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 67 2 დიახ დიახ 64 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 68 4 არა დიახ 31 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 69 1 არა დიახ 66 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 7 3 დიახ დიახ 56 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 74 1 დიახ არა 52 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 78 1 არა დიახ 67 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 79 1 არა დიახ 38 დიახ 26 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 82 1 არა დიახ 45 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 85 3 დიახ დიახ 54 დიახ 12 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 87 2 დიახ დიახ 29 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 3 88 1 არა დიახ 37 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 12 1 არა დიახ 16 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 20 2 დიახ დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 23 1 დიახ არა 16 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 26 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 27 1 დიახ არა 8 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 30 2 დიახ დიახ 13 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 34 1 დიახ არა 26 დიახ 21 დიახ 0 არა 0
ნახვა 30 36 2 დიახ დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 100 1 არა დიახ 30 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 14 1 დიახ არა 23 დიახ 106 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 15 1 დიახ არა 25 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 17 1 არა დიახ 20 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 18 1 არა დიახ 18 დიახ 13 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 21 1 დიახ არა 32 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 26 1 დიახ არა 4 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 36 1 არა დიახ 6 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 42 4 დიახ დიახ 7 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 32 52 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 6 1 დიახ არა 30 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 32 77 2 არა დიახ 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 32 88 1 არა დიახ 10 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 1 2 არა დიახ 24 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 17 2 არა დიახ 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 26 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 33 28 1 არა დიახ 17 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 4 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 33 9 1 არა დიახ 8 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 11 1 არა დიახ 21 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 15 1 არა დიახ 22 დიახ 157 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 20 1 დიახ არა 17 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 21 2 დიახ დიახ 18 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 25 1 დიახ არა 11 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 26 1 დიახ არა 17 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 38 1 არა დიახ 15 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 41 1 დიახ არა 0 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 43 2 დიახ დიახ 28 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 44 1 დიახ არა 17 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 47 1 არა არა 26 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 48 1 არა დიახ 7 დიახ 326 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 51 2 არა დიახ 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 35 7 1 არა დიახ 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 1 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 28 1 არა დიახ 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 1 1 არა დიახ 33 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 12 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 23 1 არა დიახ 9 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 30 1 არა დიახ 24 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 37 35 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 9 1 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 38 12 1 დიახ არა 28 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 18 1 დიახ არა 6 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 4 1 დიახ არა 13 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 38 7 1 დიახ არა 33 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 20 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 9 2 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 4 1 2 დიახ არა 64 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 4 10 1 დიახ არა 23 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 11 2 დიახ დიახ 28 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 12 2 არა დიახ 29 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 13 1 არა არა 29 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 14 1 არა დიახ 36 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 15 2 დიახ დიახ 40 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 17 2 არა დიახ 42 დიახ 53 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 19 2 არა დიახ 34 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 20 1 დიახ არა 31 დიახ 100 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 22 1 დიახ არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 4 27 2 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 4 30 2 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 32 4 არა დიახ 41 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 5 1 დიახ არა 34 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 9 2 დიახ დიახ 19 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 11 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 14 1 დიახ არა 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 16 1 არა არა 1 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 18 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 19 1 დიახ არა 6 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 21 2 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 24 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 34 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 36 2 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 37 1 არა არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 40 1 დიახ არა 5 დიახ 16 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 45 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 50 2 დიახ დიახ 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 53 1 დიახ არა 0 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 59 1 არა არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 40 63 1 დიახ არა 21 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 69 1 დიახ არა 3 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 7 1 დიახ არა 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 40 70 1 დიახ არა 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 1 1 არა დიახ 64 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 13 1 დიახ არა 13 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 14 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 41 2 1 დიახ არა 10 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 22 1 არა დიახ 3 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 25 2 დიახ დიახ 45 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 34 1 დიახ არა 13 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 36 1 არა დიახ 0 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 9 1 დიახ არა 4 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 11 2 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 7 1 არა დიახ 0 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 8 2 არა დიახ 11 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 44 12 2 დიახ დიახ 3 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 44 16 2 დიახ დიახ 5 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 44 2 1 დიახ არა 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 44 24 1 დიახ არა 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 44 8 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 14 1 არა არა 3 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 45 24 2 არა დიახ 2 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 45 25 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 26 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 45 28 1 დიახ არა 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 45 32 1 დიახ არა 1 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 45 35 1 დიახ არა 0 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 47 2 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 23 2 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 24 1 არა დიახ 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 27 2 არა არა 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 29 3 დიახ დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 30 3 დიახ არა 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 47 34 1 დიახ არა 2 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 47 37 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 6 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 8 1 დიახ არა 0 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 19 2 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 24 2 დიახ არა 11 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 48 25 2 დიახ არა 12 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 48 26 1 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 48 27 4 დიახ დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 3 1 არა დიახ 10 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 48 34 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 4 2 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 6 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 9 3 დიახ დიახ 12 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 49 1 1 არა დიახ 21 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 49 11 1 დიახ არა 30 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 49 12 2 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 2 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 31 1 არა დიახ 7 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 5 11 1 დიახ არა 48 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 20 1 არა დიახ 21 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 29 1 დიახ არა 34 დიახ 40 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 30 3 დიახ დიახ 51 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 32 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 34 2 დიახ დიახ 54 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 42 1 არა დიახ 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 47 2 დიახ დიახ 48 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 5 1 დიახ არა 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 54 2 დიახ დიახ 33 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 57 2 დიახ დიახ 32 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 63 4 დიახ დიახ 48 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 65 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 66 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 7 1 დიახ არა 35 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 75 2 დიახ დიახ 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 50 25 1 დიახ არა 9 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 50 26 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 39 2 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 50 40 1 დიახ არა 5 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 50 41 1 დიახ არა 5 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 11 1 არა დიახ 19 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 12 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 13 1 დიახ არა 14 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 2 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 25 1 დიახ არა 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 26 1 დიახ არა 8 დიახ 28 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 28 1 დიახ არა 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 30 2 დიახ დიახ 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 37 1 დიახ არა 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 40 2 არა არა 13 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 41 1 არა დიახ 19 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 46 1 დიახ არა 29 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 51 7 1 არა არა 36 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 10 3 დიახ დიახ 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 12 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 13 1 დიახ არა 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 15 1 დიახ არა 20 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 18 1 არა დიახ 6 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 22 1 დიახ არა 7 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 26 2 დიახ დიახ 0 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 3 1 არა დიახ 17 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 5 1 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 52 7 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 9 1 დიახ არა 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 53 8 1 არა არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 53 9 1 დიახ არა 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 54 30 1 დიახ არა 13 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 54 38 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 54 4 1 არა დიახ 14 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 54 44 1 დიახ არა 16 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 54 7 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 55 13 1 დიახ არა 11 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 55 15 1 დიახ არა 1 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 55 16 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 55 18 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 55 23 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 55 25 2 არა დიახ 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 55 6 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 13 1 დიახ არა 2 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 14 1 დიახ არა 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 17 1 დიახ არა 7 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 18 1 დიახ არა 7 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 19 1 დიახ არა 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 2 1 დიახ არა 18 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 25 1 დიახ არა 10 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 27 1 დიახ არა 13 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 3 2 არა არა 7 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 38 1 დიახ არა 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 40 1 დიახ არა 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 45 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 48 2 დიახ არა 4 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 54 1 დიახ არა 6 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 56 55 2 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 58 1 დიახ არა 10 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 13 1 დიახ არა 10 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 15 1 დიახ არა 3 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 21 2 არა დიახ 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 23 1 არა დიახ 12 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 26 1 არა არა 6 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 27 1 დიახ დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 57 33 1 არა დიახ 11 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 57 6 1 დიახ არა 12 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 58 10 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 17 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 19 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 2 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 23 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 35 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 45 3 დიახ დიახ 23 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 58 49 1 არა დიახ 21 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 58 54 1 არა დიახ 10 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 58 58 1 დიახ არა 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 58 64 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 66 1 დიახ არა 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 58 67 1 არა დიახ 8 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 58 8 1 დიახ არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 58 9 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 103 1 არა დიახ 25 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 113 2 დიახ დიახ 22 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 12 2 დიახ დიახ 30 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 120 1 დიახ არა 35 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 121 2 დიახ დიახ 24 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 124 2 დიახ დიახ 36 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 15 2 დიახ დიახ 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 17 1 დიახ არა 25 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 2 3 დიახ დიახ 27 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 29 2 დიახ დიახ 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 3 3 დიახ დიახ 20 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 32 1 არა დიახ 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 35 2 დიახ დიახ 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 38 4 დიახ დიახ 13 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 39 1 არა დიახ 20 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 4 2 დიახ დიახ 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 44 3 დიახ დიახ 29 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 47 1 არა დიახ 10 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 5 1 დიახ არა 28 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 50 2 დიახ დიახ 29 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 52 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 54 1 არა დიახ 22 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 62 3 დიახ დიახ 21 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 72 2 დიახ დიახ 22 დიახ 38 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 73 1 არა დიახ 25 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 80 1 არა დიახ 24 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 81 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 9 3 დიახ დიახ 21 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 95 2 დიახ დიახ 8 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 96 1 არა დიახ 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 10 1 დიახ არა 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 100 1 არა დიახ 36 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 105 2 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 106 2 დიახ დიახ 26 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 113 1 არა დიახ 35 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 15 1 არა დიახ 30 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 27 2 არა დიახ 35 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 40 1 დიახ არა 15 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 41 3 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 43 1 დიახ არა 20 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 5 1 არა დიახ 22 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 52 1 დიახ არა 31 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 54 1 დიახ არა 19 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 64 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 65 1 არა დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 6 71 2 დიახ დიახ 21 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 73 1 არა დიახ 31 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 75 1 დიახ არა 24 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 77 1 არა დიახ 23 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 6 78 1 არა დიახ 32 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 82 1 არა არა 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 83 2 არა დიახ 24 დიახ 307 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 9 1 დიახ არა 39 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 92 1 დიახ არა 33 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 94 2 დიახ არა 23 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 95 1 დიახ არა 27 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 96 1 არა დიახ 26 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 97 3 არა დიახ 45 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 98 2 არა დიახ 25 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 1 1 დიახ არა 40 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 10 1 დიახ არა 28 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 14 1 დიახ არა 15 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 60 18 1 დიახ არა 0 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 24 1 დიახ არა 25 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 26 1 დიახ არა 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 29 2 დიახ დიახ 6 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 31 2 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 38 2 დიახ დიახ 13 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 41 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 42 1 დიახ არა 25 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 44 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 45 2 დიახ დიახ 46 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 46 2 დიახ დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 51 1 დიახ არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 54 2 დიახ დიახ 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 58 2 დიახ დიახ 13 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 60 2 დიახ დიახ 18 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 60 7 1 დიახ არა 43 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 61 1 1 დიახ არა 29 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 61 12 1 დიახ არა 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 2 2 არა დიახ 39 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 62 35 1 დიახ არა 4 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 62 7 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 63 15 1 დიახ არა 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 63 19 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 63 4 1 არა დიახ 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 10 1 დიახ არა 29 დიახ 13 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 11 1 დიახ არა 16 დიახ 14 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 13 3 დიახ დიახ 10 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 21 1 დიახ არა 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 28 1 დიახ არა 22 დიახ 15 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 32 2 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 36 1 დიახ არა 21 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 40 2 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 41 1 დიახ არა 16 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 7 3 დიახ დიახ 37 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 65 1 1 დიახ არა 33 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 65 21 1 არა დიახ 26 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 65 37 1 დიახ არა 10 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 13 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 14 1 დიახ არა 10 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 15 1 დიახ არა 27 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 18 1 დიახ არა 10 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 23 1 არა არა 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 31 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 66 4 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 66 7 1 დიახ არა 21 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 100 1 დიახ არა 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 102 1 დიახ არა 7 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 105 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 11 2 დიახ არა 32 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 14 2 დიახ არა 16 დიახ 6 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 17 1 დიახ არა 32 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 18 1 არა დიახ 7 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 20 1 არა დიახ 33 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 26 2 დიახ არა 21 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 30 3 დიახ არა 40 დიახ 197 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 38 2 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 40 1 დიახ არა 12 დიახ -28 არა 0 დიახ 0
ნახვა 67 40 1 არა არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 45 3 დიახ არა 22 დიახ 11 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 48 2 დიახ არა 15 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 54 2 დიახ არა 1 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 55 1 დიახ არა 38 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 58 2 დიახ არა 28 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 70 3 დიახ არა 26 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 75 3 დიახ არა 26 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 79 1 არა დიახ 22 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 67 87 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 68 13 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 0